Prezent od św. Teresy z Lisieux

Pojedzie siostra z nami do Lisieux do św. Teresy? Zapytał mnie ks. Teodor Suchoń emerytowany kustosz sanktuarium św. Teresy w Rybniku Chwałowicach. Nie ukrywam, że ksiądz zaskoczył mnie tym pytaniem, dlatego też od razu nie wiedziałam co powiedzieć. Usłyszałam w słuchawce: proszę o nic się nie martwić tylko poprosić o pozwolenie przełożonych. Zapytałam s. Przełożonej Prowincjalnej o jej zdanie, dostałam zielone światło. Wiedziałam jednak, że maj będzie dla mnie bardzo wymagającym miesiącem. Jednak gdy przeczytałam, że 29 kwietnia mija 100 lat od beatyfikacji św. Teresy – ucieszyłam się serdecznie. Zrozumiałam, że to wyjątkowy czas a gdy dziękowałam ks. Teodorowi i powiedziałam, że pojadę to Ksiądz ze spokojem odpowiedział – Będzie siostra Dulcissima szła w osobie siostry w procesji dziękczynnej w Lisieux. Wzruszyłam się. Zrozumiałam także, że nadawcą zaproszenia do Lisieux jakie otrzymałam od ks. Teodora jest święta karmelitanka. Tak to św. Teresa od Dzieciątka Jezus zapraszała, by dziękować i uwielbiać Boga.

Centralne uroczystości w Lisieux przebiegały w podniosłej atmosferze. To było wielkie święto! W sanktuarium św. Teresy w Lisieux kard. Jean-Marc Aveline z prostotą serca zapewniał, że św. Teresa daje nam jak i całemu Kościołowi także dzisiaj cenną lekcję. Mówił, że Teresa uczy nas katolicyzmu opartego na pokorze, całkowitym zaufaniu do Boga, a także współudziału w zbawczej misji Chrystusa poprzez modlitwę wstawienniczą i ofiary. Kardynał zauważył, że Papież Pius XI nazwał ją gwiazdą pontyfikatu a także wskazywał, że jest ona słowem, które wypowiada do nas Bóg bo także dziś pokazuje nam przez nią , że dla Niego najważniejsza jest pokora.

Święta Teresa i s. Dulcissima jakie one są podobne. Ta myśl wracała mi jak bumerang. Zrozumiałam, po raz kolejny, że św. Teresa jest darem nieba dla s. Dulcissimy, ale także całego naszego Zgromadzenia.

100. lat od beatyfikacji a także 150. rocznica urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus to wydarzenia, które zgromadziły wielkie tłumy na Eucharystii w Bazylice w Lisieux. Po Mszy św. była możliwość osobistej modlitwy i oddania czci relikwiom św. Teresy.

Z wdzięcznością w sercu wracałam, wracaliśmy do Polski.

Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich aniołach i świętych.

s. Małgorzata Cur

Droga Krzyżowa w ogrodzie

Nasza wspólnota w Generalacie, już kolejny raz w Wielki Piątek medytowała Mękę Pańską podczas Drogi Krzyżowej w naszym ogrodzie. Ten zwyczaj zainicjowałyśmy podczas pandemii, gdy nie było możliwości wyjścia do kościoła. Przygotowanie i przeżycie tej wspólnej Drogi Krzyżowej w godzinie śmierci Jezusa, bardzo nas porusza i pozwala dotknąć jeszcze bardziej głębokich tajemnic naszego zbawienia.

Utworzenie Regionu Niemieckiego Sióstr Maryi Niepokalanej

Dzień 19 marca 2023 roku był ważnym dniem w historii naszego Zgromadzenia. Dotychczasowa Prowincja Niemiecka została przeorganizowana w Region Niemiecki, ponieważ liczba Sióstr ciągle się zmniejsza, a Siostry są coraz bardziej zdane na pomoc.
W poprzednim Domu Prowincjalnym, w klasztorze św. Augustyna w Berlinie, Arcybiskup Heiner Koch odprawił z tej okazji uroczystą Mszę św. wraz z Księdzem Prałatem Stefanem Dybowskim. Na zakończenie Mszy św. przełożona generalna s. M. Sybilla Kołtan odczytała dekret ustanawiający Region Niemiecki. Następnie wręczyła nowej przełożonej regionalnej, s. M. Corduli Klafki, dekret nominacji oraz ikonę św. Józefa. Święty Józef jest patronem naszego Zgromadzenia i Przełożona Generalna powierzyła Region Niemiecki opiece i pomocy Świętego Józefa.
Nowa Przełożona Regionalna s. Cordula pełniła już urząd Przełożonej Prowincjalnej od 2006 r. i Przełożona Generalna podziękowała jej za wieloletnią wierną służbę i gotowość do dalszej pomocy w kształtowaniu losów Zgromadzenia w tych trudnych czasach jako Przełożona Regionalna.
Po nabożeństwie Siostry zasiadły razem z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Prałatem Dybowskim do kawy, ciasta i radosnej wymiany myśli. Przybyły również siostry z innych placówek naszego Zgromadzenia, co zaowocowało ożywionym spotkaniem.
Ten pamiętny dzień zakończył się wspólnymi nieszporami.
Niech św. Józef będzie dobrym i wiernym towarzyszem dla nowego Regionu naszego Zgromadzenia.

Wizyta na Indonezji

Nasze siostry misjonarki z Filipin odbywają obecnie wizytę na Indonezji. Celem tej wizyty jest akcja informacyjna w parafiach i szkołach na temat naszego Zgromadzenia i charyzmatu. Siostry pojechały tam na zaproszenie o. Tadeusza Grucy, polskiego misjonarza, który pracuje w Indonezji blisko 60 lat. Dzięki jego gościnności i ogromnej życzliwości, siostry mają ponad dwa tygodnie bardzo intensywnej pracy odwiedzając wiele parafii i spotykając się z niezwykle życzliwymi ludźmi, którzy w różny sposób pomagają siostrom w tej misji. Dzisiaj (19 marca) siostry gościły w parafii w Roe na wyspie Flores. Kościół był wypełniony, a ludzie bardzo zainteresowani przesłaniem sióstr. Po Mszy świętej wiele osób podchodziło do sióstr prosząc i zapraszając, by siostry zostały w ich parafii. To dla naszych misjonarek było głębokie przeżycie. Jutro ruszają do kolejnej diecezji na kolejne spotkania. Prosimy o modlitwę za ich misję i za osoby z którymi się spotykają.

Serdecznie witamy

Co roku – w okresie Wielkiego Postu – przygotowuję dla naszych podopiecznych godzinę kontemplacyjną w naszym centrum seniora.
Tym razem korzystając z okazji zaprosiłam również naszego nowego dyrektora centrum, pana Felixa Angstena,
który rozpoczął u nas pracę 1 lutego 2023 roku,
oraz naszą nową kierowniczkę służby pielęgniarskiej panią Maureen Nuppeney,
która przejęła swoje obowiązki 1 marca 2023 r., jako osoba odpowiedzialna za naszą placówkę.
Wielu mieszkańców przyszło do kaplicy i modliliśmy się za nich i za siebie nawzajem – abyśmy się nawzajem umacniali na naszej drodze.
Bo razem jesteśmy silni.

Na późniejszym spotkaniu w naszym refektarzu my, siostry, jeszcze raz szczególnie ich pozdrowiłyśmy i powitałyśmy.

Modlitwa
Boże, obdarzyłeś nas różnymi darami.
Nikomu nie dałeś wszystkiego i nikomu nie dałeś nic.
Każdej z nas dałeś część.
Pomóż nam, gdy będziemy razem wędrować,
służyć sobie nawzajem
z tym, co dajesz każdemu z nas dla dobra wszystkich.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Cieszymy się na naszą wspólną drogę w kierunku przyszłości.

S. Felicitas wraz ze wszystkimi siostrami z Cochem