DOM GENERALNY

Zrzut ekranu 2020-06-3 o 14.15.14

Od 1970 r. Zarząd Generalny Zgromadzenia ma swoją siedzibę w Rzymie.

Casa Generalizia
Suore di Maria Immacolata
Via Trionfale, 6470
00135 Roma
Italia/Italy