Misje – Tanzania

Od 1972 roku nasze Zgromadzenie obecne jest w Tanzanii.

Obecnie działamy w 10 placówkach w różnych częściach Kraju.


W pracy apostolskiej dużym wyzwaniem jest młodzież i dzieci, którym trzeba zapewnić edukację, dlatego założone przez nas przedszkola, pomagają rozwijać zainteresowania, zdolności, uczą także najprostszych czynności takich jak np. mycie zębów, rąk, jedzenie sztućcami, a ponieważ zajęcia prowadzone są w języku angielskim, umożliwia to dzieciom poznawanie tego języka już od najmłodszych lat, dzięki czemu łatwiej im będzie podjąć naukę na wyższych szczeblach nauczania.

Nasze dzieci otrzymują jedzenie w przedszkolu, dlatego rodzice chętnie wysyłają je na zajęcia, gdyż to dodatkowy posiłek, którego nie otrzymałyby w domu. 

Pomimo tego, że nasze przedszkola są prowadzone w duchu katolickim to uczęszczają do nich, także dzieci innych wyznań.


W 2020 roku została ukończona budowa szkoły podstawowej z internatem im. Jana Schneidera, która może pomieścić blisko 100 uczniów. 

Prowadzimy bursy i internaty dla młodzieży szkół średnich, mając duży wpływ na wychowanie i kształtowanie świadomych chrześcijan oraz rodziców kolejnych pokoleń dzieci w Tanzanii.

Organizujemy także dokształcanie młodzieży poprzez udostępnienie pomieszczeń dla wieczorowej szkoły, do której uczęszcza młodzież, niemająca możliwości ukończenia szkoły w normalnym trybie.

W ramach duszpasterstwa prowadzimy także różne grupy młodzieżowe.


Prowadzimy przychodnie, gdzie ubodzy mieszkańcy z terenów wiejskich otrzymują pomoc i drobne zabiegi medyczne.

Odwiedzamy także chorych w domach. Najuboższym pacjentom pomagamy opłacić badania, dofinansowując operacje i opłaty za pobyt w szpitalu.

Odwiedzamy rodziny i chorych, modlimy się z ludźmi w domach na różańcu i prowadzimy kręgi biblijne.

Prowadzimy duszpasterstwo rodzin i apostolstwo modlitwy. Współpracujemy z parafiami, w których działamy prowadząc katechezę dla dzieci oraz dbając o świątynię.