Ostatnie Artykuły

Duch Święty jako nauczyciel jedności

Wielość darów łaski i jeden Duch Święty W liście do 1 Koryntian ...

Mieli wszystko wspólne

Liturgia jako nauczyciel jedności Przy wielu okazjach przypominano nam, że jedność nie ...

Pojednać się z Bogiem

Utrzymanie i pogłębianie jedności W ostatnim wykładzie mówiliśmy o tym, że jedność ...

Król na osiołku

Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie ...