Monthly Archives: maj 2022

AKTUALNOŚCI

Dni Dulcissimiańskie

Jako  przygotowanie  do  86  rocznicy  śmierci  służebnicy  Bożej  S.M..Dulcissimy  a  także  majowych  Dni Dulcissimiańskich chcemy rozpocząć modlitwę 9 dni ze Służebnicą Bożą S.M.Dulcissimą Zachęcamy Siostry i grono przyjaciół s.Dulcissimy do dołączenia do naszego wołania. Nowennę ...
POZYTYWNE IMPULSY

Dojrzałość

Dojrzałość to otwartość. Otwartość na rzeczywistość taką, jaką ona jest. To zdolność widzenia także poza naszymi ramami. To przyjmowanie tego, czego się nie oczekuje. To reagowanie lub działanie w każdej sytuacji w taki sposób, aby ...
AKTUALNOŚCI

CHIKUKWE

Misja w Chikukwe powstała z inicjatywy Ks. Kardynała Polycarpa Pengo. To on  nalegał by Siostry Marianki wybudowały dom formacyjny bliżej miasta i szpitala. Matka Generalna Angela Kuboń zabiegała, by w Tanzanii Zgromadzenie posiadało dom nowicjatu ...