Dojrzałość to otwartość. Otwartość na rzeczywistość taką, jaką ona jest. To zdolność widzenia także poza naszymi ramami. To przyjmowanie tego, czego się nie oczekuje. To reagowanie lub działanie w każdej sytuacji w taki sposób, aby dać z siebie to, co najlepsze, i wydobyć to, co najlepsze u innych.

Don Giorgio