POZYTYWNE IMPULSY

Dojrzałość

Dojrzałość to otwartość. Otwartość na rzeczywistość taką, jaką ona jest. To zdolność widzenia także poza naszymi ramami. To przyjmowanie tego, czego się nie oczekuje. To reagowanie lub działanie w każdej sytuacji w taki sposób, aby dać z siebie to, co najlepsze, i wydobyć to, co najlepsze u innych.

Don Giorgio

Udostępnij:
stronainternetowacena.pl