Niedziela 31 grudnia

Niedziela 31 grudnia

Święta Rodzina
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 15:1-6,21:1-3
Dziś obchodzimy Święto Świętej Rodziny, a jednocześnie ostatni dzień roku 2023. W pierwszym czytaniu dowiadujemy się, że Bóg zapewnia Abrahamowi i Sarze rodzinę i czyni to. Dzieje się tak z powodu wiary Abrahama i Sary w Pana. Ta wiara tworzy rodzinę. I zawsze, gdy możemy wyrazić tę samą wiarę w Pana, trzymamy się planu Boga. Wiara w Pana jest tym, co czyni nas zdolnymi do tworzenia prawdziwych relacji w życiu. Relacje rodzinne i przyjacielskie muszą opierać się na wierze w Boga, który obiecuje nam swoje plany. Wtedy nasze relacje i przyjaźnie będą zgodne z Bożym planem. W tym ostatnim dniu roku nadszedł również czas, aby podziękować za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy w tych relacjach zgodnie z Bożym planem. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie umieścić wszystkie moje relacje w ramach mojej wiary w Pana?

Sobota, 30 grudnia

Sobota, 30 grudnia

6. dzień w oktawie Bożego Narodzenia
Pierwsze czytanie – 1 Jana 2:12-17
„Każdy, kto pełni wolę Bożą, pozostaje na wieki”. Święty Jan wyjaśnia to. Przez naszą wiarę w Boga, który się wcielił, coś się w nas dzieje. „Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże zamieszkało w was, i zwyciężyliście Złego”. Staliśmy się silni dzięki obecności Boga w nas. Obecność Boga to Słowo Boże, które stało się w nas domem. I ta obecność pomaga nam pokonać Złego. Tylko, że my wolimy miłość Ojca niż miłość do świata. To jest sposób, w jaki pozwalamy Słowu Bożemu zadomowić się w nas. Zastanówmy się: Czy wolę miłość Ojca niż miłość do świata?

Piątek, 29 grudnia

Piątek, 29 grudnia

5. dzień w oktawie Bożego Narodzenia
Święty Tomasz Becket, biskup, męczennik
„Każdy, kto twierdzi, że jest w świetle, ale nienawidzi swojego brata, nadal jest w ciemności”. Na tym polega różnica, czy nienawidzisz, czy nie! W chwili, gdy nienawidzisz, jesteś w ciemności. W chwili, gdy zaczynasz kochać, jesteś w świetle. Nienawiść wprowadza ciemność do naszego życia. Prawda jest taka, że przez wcielenie światło jest wnoszone do serca każdej osoby. „… noc się skończyła i prawdziwe światło już świeci”, ponieważ wcielenie wniosło światło do życia każdej osoby. Aby to światło mogło świecić w naszym życiu, musimy się wzajemnie kochać. Ale z tego czy innego powodu nie możemy kochać naszego brata, to światło w nas traci swoją istotę bycia światłem. Zastanówmy się: Czy zaciemniam światło we mnie przez nienawiść jakiegokolwiek rodzaju?

Czwartek, 28 grudnia

Czwartek, 28 grudnia

Świętych Młodzianków, Męczenników – Święto
Pierwsze czytanie – 1 Jana 1:5-2:2
„Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności”. Taka jest prawda o Bogu. Będziemy w światłości, jeśli będziemy żyć w Bogu. Masakra niewiniątek miała miejsce, ponieważ król Herod chciał zgasić światło, które rozjaśni życie każdego człowieka na świecie. To światło, które Jezus wnosi w nasze życie, jest światłem, które oświetla życie innych. To światło pomaga nam dostrzec światło w drugim człowieku i nie będziemy się go bać, ponieważ to samo światło jest w nas. To światło oczyszcza nasze życie, ponieważ jest to światło, które ofiara Chrystusa wnosi do naszego życia. Jest to światło, które krew Jezusa wnosi do naszego życia. Kiedy przyjmujemy to światło, nasz egoizm zostaje oczyszczony, aby zobaczyć światło w czystej w swej istocie, prawdziwej wzajemnej miłości. Jest to widzenie światła czystymi oczami, a nie oczami splamionymi egoizmem. To jest bycie w prawdziwym świetle. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie zobaczyć światło w drugim czystymi oczami?

Środa, 27 grudnia

Środa, 27 grudnia

Święty Jan, Apostoł, Ewangelista
Pierwsze czytanie – 1 J 1, 1-4
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, jest tak piękne, ponieważ jest on tym, który przekazał wielkie przesłanie Wcielenia: „Bóg jest miłością” (1J 4:16). To wielkie objawienie św. Jan odkrył będąc blisko Pana. Jak pisze w swoim liście, słyszał uszami, widział oczami, dotykał rękami, Słowo stało się widzialne. To nie jest wymysł, nie wyobraźnia, ale rzeczywistość, prawda. To życie stało się widzialne. Tej rzeczywistości raz poznanej nie można zatrzymać dla siebie, trzeba ją głosić. Bóg stał się widzialny to przesłanie, które ma być przekazywane wszystkim, ponieważ w ten sposób radość każdego z nas będzie pełna. Zastanówmy się: Czy wystarczająco głosimy, że Bóg jest miłością?