CHLEB POWSZEDNI

CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 30 września

Święty Hieronim, kapłan, doktor Kościoła Sobota 25. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 2 Tymoteusza 3:14-17 Obchodząc święto św. Hieronima, czytanie pomaga nam zrozumieć znaczenie ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek, 29 września

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – Święto Pierwsze czytanie – Księga Daniela 7:9-10,13-14 Dziś obchodzimy święto Archaniołów. „Wpatrywałem się w wizje nocy”. Aniołowie są ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 28 września

Czwartek 25. tygodnia okresu zwykłego Święty Wacław, męczennik Święty Wawrzyniec Ruiz i jego Towarzysze, Męczennicy Pierwsze czytanie – Aggeusz 1:1-8 – „Czy to jest czas, ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 27 września

Święty Wincenty a Paulo, kapłan Środa 25. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 1 List do Koryntian 1:26-31 „Rodzaj ludzki nie ma się czym chlubić ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 26 września

Wtorek 25. tygodnia okresu zwykłego Święci Kosma i Damian, męczennicy Pierwsze czytanie – Ezdrasza 6:7-8,12,14-20 „Starszyźnie żydowskiej powiodło się z budową pod natchnieniem proroka Aggeusza ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 25 września

Poniedziałek 25 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Ezdrasza 1:1-6 „Wtedy naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, a właściwie wszyscy, których Bóg pobudził ...
CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 24 września

25. niedziela okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Izajasz 55:6-9 „Myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje nie są drogami waszymi”. To musi być zasada ...
CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 23 września

Święty Pius z Pietrelciny (Ojciec Pio), kapłan Pierwsze czytanie – List do Galatów 2:19-20 „Życie, które teraz prowadzę w tym ciele, prowadzę w wierze: w ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek, 22 września

Piątek 24 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 6:2-12 „Musisz dążyć do tego, by być świętym i religijnym, pełnym wiary i miłości, cierpliwym ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 21 września

Święty Mateusz, Apostoł, Ewangelista – Święto Pierwsze czytanie – List do Efezjan 4:1-7,11-13 „W ten sposób wszyscy mamy dojść do jedności w wierze i w ...