Poniedziałek 1 maja

Poniedziałek 1 maja

Poniedziałek 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Józef Robotnik
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 11, 1-18
„Co Bóg uczynił czystym, nie macie prawa nazywać profanum”. Taki jest skutek wcielenia. Słowo stało się ciałem. Wcielenie podniosło stworzenie wzdłuż człowieczeństwa i zbawiło je. To jest bardzo ważne w naszej relacji do każdego bytu wokół nas. Przyrodę, stworzenie i wszystko, co nas otacza, Bóg uczynił czystym. W naszym sercu nie ma miejsca na pogardę. Musimy stworzyć dobre relacje ze wszystkim, co nas otacza. Właściwie Pan pokazał tę wizję Piotrowi, aby wskazać, że Ewangelii nie można nikomu odmówić. Bóg przyjmuje wszystkie narody i rasy. Bóg przyjmuje wszystkie języki i plemiona. Nie możemy więc gardzić żadną osobą z jakiegokolwiek powodu. Wcielenie Słowa sprawiło, że wszystko stało się częścią Słowa. Ta głęboka prawda staje się rzeczywistością w naszym życiu, gdy potrafimy objąć całą rzeczywistość, nie gardząc niczym. Jezus zbawił ludzkość i całe stworzenie. Zastanówmy się: czy gardzę kimś, kogo Jezus uratował?

Niedziela 30 kwietnia

Niedziela 30 kwietnia

IV Niedziela Wielkanocna
Papież św. Pius V (1504 – 1572)
„Słysząc to, byli przejęci i rzekli do Piotra i apostołów: 'Co mamy czynić, bracia?’ Słysząc mowę Piotra i pozostałych Apostołów, coś się zmieniło w słuchaczach. Przesłanie dotarło do ich serca. Nie w powierzchownej sferze serca. Ale weszło głęboko w serce, tak, że jest ono przecięte. Serce jest otwarte i są gotowi czynić to, co mówią Apostołowie. To jest prawdziwy efekt działania Słowa Bożego. To nie jest tylko powierzchowne doświadczenie emocji czy sentymentalności, które bardzo szybko przemija. Ale orędzie Apostołów, orędzie Kościoła sprawiło, że ich serca stały się otwarte. Otwarte na nawrócenie, otwarte na chrzest i otwarte na przyjęcie daru Ducha Świętego. Apostołowie długo z nimi rozmawiali. Przekonali ich swoimi argumentami i przyjęli wiarę. Tak więc otwarcie serca jest punktem wyjścia. Otwarcie na słuchanie, na zrozumienie, na przekonanie i przyjęcie wiary. Musimy być przekonani w naszej wierze, aby się nawrócić. Zastanówmy się: na ile jesteśmy przekonani w naszej wierze, gdy otwieramy nasze serca na Słowo Boże?

Sobota 29 kwietnia

Sobota 29 kwietnia

Święta Katarzyna ze Sieny, dziewica, doktor Kościoła
Sobota III tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dz 9, 31-42
„budując się, żyjąc w bojaźni Pańskiej i napełniając się pociechą Ducha Świętego”. Kościół budujący się, żyjący w bojaźni Pańskiej i napełniony pociechą Ducha Świętego. Trzy elementy, dawanie naszego wkładu, życie w bojaźni Pańskiej i cieszenie się pociechą Ducha Świętego. Te trzy elementy są połączone w naszym osobistym życiu uczniowskim. Musimy żyć naszą wiarą poprzez nasze wysiłki. Musimy żyć naszą wiarą w bojaźni Pańskiej. Musimy żyć naszą wiarą w pocieszeniu Ducha Świętego. Naszym wysiłkiem, by żyć w wierze, jest umacnianie się w bojaźni Pańskiej. Nasz wysiłek życia w wierze ma być stale wspierany pociechą Ducha Świętego. Zastanówmy się: Jakie są moje wysiłki dotyczące życia w bojaźni Pańskiej i wypełnionego pociechą Ducha Świętego?

Piątek 28 kwietnia

Piątek 28 kwietnia

Piątek III tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Piotr Chanel, kapłan, męczennik
Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Kapłan
Nawrócenie Saula na brata Pawła to długa droga. Indywidualne nawrócenie przynosi owoce ewangelizacji. Na tym polega siła miłości. Taka jest siła miłości Boga. Dobra Nowina zdejmuje łuski z naszych oczu i znów możemy widzieć. Ewangelia zmienia nasze życie. Zmienia nasze spojrzenie. Zmienia nasz sposób patrzenia na rzeczy. Zmienia także nasze bycie. Stajemy się narzędziem Bożego planu. Zastanówmy się: na ile my możemy być narzędziem Boga?

Czwartek, 27 kwietnia

Czwartek, 27 kwietnia

Czwartek III tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 8, 26-40
„Popatrz, tu jest trochę wody; czy coś stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?”. Słuchając przepowiadania Filipa, Etiopczyk doszedł do takiego wniosku. Nie ma nic, co mogłoby go powstrzymać przed przyjęciem chrztu. Doszedł do tego wniosku, ponieważ zrozumiał, co Jezus Chrystus zrobił dla niego. Zrozumiał, że Jezus Chrystus cierpiał za niego i go zbawił. To jest Dobra Nowina o Jezusie. To jest wniosek, do którego musimy dojść słysząc lub czytając Słowo Boże. Nie ma nic, co by nas powstrzymywało przed byciem przemienionym przez Jezusa. Nic nie powstrzymuje nas przed byciem nawróconymi przez Jezusa. Nic nie powstrzymuje nas od bycia szczęśliwymi w Jezusie. Nie ma nic, co powstrzymuje nas przed powierzeniem swojego życia Jezusowi. Zastanówmy się: Jak wiele pociechy znajduję w zbawieniu danym nam przez Jezusa Chrystusa?