IV Niedziela Wielkanocna
Papież św. Pius V (1504 – 1572)
„Słysząc to, byli przejęci i rzekli do Piotra i apostołów: 'Co mamy czynić, bracia?’ Słysząc mowę Piotra i pozostałych Apostołów, coś się zmieniło w słuchaczach. Przesłanie dotarło do ich serca. Nie w powierzchownej sferze serca. Ale weszło głęboko w serce, tak, że jest ono przecięte. Serce jest otwarte i są gotowi czynić to, co mówią Apostołowie. To jest prawdziwy efekt działania Słowa Bożego. To nie jest tylko powierzchowne doświadczenie emocji czy sentymentalności, które bardzo szybko przemija. Ale orędzie Apostołów, orędzie Kościoła sprawiło, że ich serca stały się otwarte. Otwarte na nawrócenie, otwarte na chrzest i otwarte na przyjęcie daru Ducha Świętego. Apostołowie długo z nimi rozmawiali. Przekonali ich swoimi argumentami i przyjęli wiarę. Tak więc otwarcie serca jest punktem wyjścia. Otwarcie na słuchanie, na zrozumienie, na przekonanie i przyjęcie wiary. Musimy być przekonani w naszej wierze, aby się nawrócić. Zastanówmy się: na ile jesteśmy przekonani w naszej wierze, gdy otwieramy nasze serca na Słowo Boże?