Duchowość i Charyzmat – Charyzmat

Charyzmat

„Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią zepsucia moralnego, ulitujcie się nad bezgraniczną nędzą tak wielu waszych córek.”

[Ks. Jan Schneider – Założyciel]

Charyzmat, to szczególny dar Ducha Świętego dla konkretnej osoby lub wspólnoty, służący dobru całej społeczności.

Charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej jest troska o kobiety i dziewczęta zagrożone moralne, ubogie, opuszczone i potrzebujące jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia.

Realizujemy ten dar na dwóch płaszczyznach: wewnętrznej (wewnątrz wspólnoty) oraz zewnętrznej, jako udział Zgromadzenia w życiu Kościoła.

Żeby realizować w pełni nasz charyzmat w Kościele, trzeba najpierw realizować go w sobie. Staramy się, zatem najpierw troszczyć o kobietę w naszym wnętrzu, w postępowaniu, myśleniu i działaniu. Pielęgnując cechy kobiece w sobie, rozpoczynamy realizację naszego charyzmatu na zewnątrz. 

Jako kobiety konsekrowane jesteśmy dla kobiet, które potrzebują naszego wsparcia, pomocy i obecności.

W ramach charyzmatu realizujemy różnego rodzaju dzieła i projekty dedykowane bezpośrednio lub pośrednio dziewczętom i kobietom. Nie poprzestajemy jednak na tym. Nosząc ten charyzmat w sobie, każde działanie, jakiego się podejmujemy, jest nim naznaczone.

Kobieca wrażliwość i współczucie oraz dar macierzyństwa duchowego pomaga nam otwierać się na różne zadania w Kościele, służąc wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebne. Nasz charyzmat możemy realizować zawsze i wszędzie, bez względu na wiek, kondycję fizyczną, rodzaj wykonywanej pracy, szerokość geograficzną, warunki społeczne, materialne czy polityczne.