Zarząd Regionu Tanzania

Zrzut ekranu 2020-06-3 o 14.12.52

Przełożona Regionalna

S.M. Agnes Mwanajimba

smi.regiontz@gmail.com

Zrzut ekranu 2020-06-24 o 10.01.49

Radna Regionalna

S.M. Monika Kowarsz

Zrzut ekranu 2020-06-24 o 10.03.10

Radna Regionalna

S.M. Fransiska Kimario