Duchowość i Charyzmat – Cudowny Medalik

Cudowny Medalik

Zewnętrzną oznaką przynależności do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej jest medalion, który nosi nazwę „cudownego medalika” i związany jest z objawieniem się Matki Bożej św. Katarzynie Labourè (Paryż 1830 r.).

Maryja ukazała się jej jako Niepokalane Poczęcie, obiecując wiele łask każdemu, kto się zwróci o pomoc. Św. Katarzyna, za pozwoleniem biskupa Paryża, rozpowszechniała medaliki wśród wiernych i cieszyła się niezliczoną ilością cudów, uzdrowień i wysłuchanych modlitw tych, którzy nosili go z ufnością we wstawiennictwo Maryi. Szybko nazwano je „cudownymi medalikami”, które rozprzestrzeniły się po całym świecie.

Na medaliku wokół Madonny znajduje się napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, który stał się także dla naszego Ojca Założyciela nieodłącznym aktem wiary i czci oddawanej Maryi. Pozostawił nam tę modlitwę jako szczególną spuściznę i znak jedności.