Duchowość i Charyzmat – Posługa

Posługa

„Spieszcie z waszą pomocą, Pan Bóg pobłogosławi! Ufajmy w Jego pomoc i opiekę”. 

[Ks. Jan Schneider]

Odpowiadamy na potrzeby Kościoła, posługując w wielu miejscach, niosąc pomoc i wsparcie tam, gdzie człowiek znalazł się w potrzebie. Osoby, do których obecnie jesteśmy posłane:

 

KOBIETY 

Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, kobieta jest w centrum naszego zainteresowania. Staramy się nieść pomoc zarówno tym bardzo pokrzywdzonym i potrzebującym szczególnej opieki, jak i chronić te, które mogłyby być narażone na jakiekolwiek trudności życiowe. Prowadzimy stowarzyszenia i ośrodki dla kobiet w potrzebie, m.in. ofiar przemocy domowej, prostytucji, handlu ludźmi, kobiet bezdomnych i ubogich. Wspieramy samotne matki i osoby nieumiejące sobie poradzić z podstawowymi obowiązkami rodzinnymi.

 

Prowadzimy bursy i akademiki dla uczennic i studentek. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, spotkania formacyjne i modlitewne dla kobiet i dziewcząt. 

 

DZIECI

Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i świetlice środowiskowe. Pracujemy, jako katechetki, wychowawczynie i nauczycielki. Prowadzimy grupy Dzieci Maryi, kolonie i oazy. Różnego rodzaju grupy modlitewne i formacyjne.

 

MŁODZIEŻ

Grupy modlitewne, duszpasterstwo młodzieży i studentów, rekolekcje. Szkoły dla pielęgniarek, bursy szkolne, dom dziecka.

 

OSOBY STARSZE

Domy opieki i dziennego pobytu. Odwiedziny i pomoc w domach, wsparcie duchowe.

 

CHORZY

Szpitale i przychodnie. 

 

NIEPEŁNOSPRAWNI

Ośrodki dla dzieci i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

 

UBODZY I BEZDOMNI

Wydawanie posiłków, duszpasterstwo osób bezdomnych oraz znajdujących się w skrajnym ubóstwie. 

 

PIELGRZYMI

Domy pielgrzyma, rekolekcyjne i wypoczynkowe.

 

WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Posługujemy w parafiach, jako zakrystianki, organistki, katechetki. Współpracując z parafią pomagamy w animowaniu życia religijnego wiernych.

 

APOSTOLSTWO MODLITWY I CIERPIENIA

W każdej naszej wspólnocie otaczamy modlitwą wszystkich potrzebujących i proszących o wsparcie duchowe. Nasze starsze siostry, które nie podejmują już zadań apostolskich ze względu na wiek lub chorobę, włączają się aktywnie w posługę Zgromadzenia poprzez ofiarę modlitwy i cierpienia.