Sobota 1 lipca

Sobota 1 lipca

Sobota 12 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 18:1-15
Z gościnności Abrahama można się wiele nauczyć. Zawsze chcemy unikać ludzi, którzy chcą przysporzyć nam więcej pracy. Ale Abraham jest inny. Znajduje tych trzech mężczyzn. Biegnie do nich. Błaga ich, aby z nim zostali. To jest piękno jego hojności, jego serca. Następnie dzieli się z innymi tym, co ma najlepszego. „Następnie Abraham pobiegł do bydła, wziął delikatne i delikatne cielę i dał je słudze, który pospiesznie je przygotował. Potem wziąwszy śmietanę, mleko i cielę, które przygotował, położył wszystko przed nimi, a oni jedli, stojąc blisko nich pod drzewem”. Takiej postawy Abrahama musimy się nauczyć. Jest to po prostu głębokie pragnienie przyjęcia i dzielenia się. Wynika to z jego wiary w Boga. On nie ma nic do stracenia, a jedynie do dzielenia się, ponieważ Bóg jest z nim. Zastanówmy się: Czy mentalność Abrahama jest dla mnie wyzwaniem do przyjmowania i dzielenia się?

Piątek, 30 czerwca

Piątek, 30 czerwca

Piątek 12 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsi męczennicy Stolicy Rzymskiej
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 17:1,9-10,15-22
„Ja jestem El Szaddai. Bądź nienaganny w mojej obecności, a zawrę przymierze między mną a tobą. Ty ze swej strony będziesz utrzymywał moje przymierze, ty sam i twoi potomkowie po tobie, z pokolenia na pokolenie. A to jest moje przymierze, które macie zachować między Mną a wami i waszymi potomkami po was: wszyscy wasi mężczyźni muszą być obrzezani”. Bóg naprawdę zawiera przymierze ze swoim stworzeniem. Słowo Boże, które mówi: „Bądźcie nienaganni przed moim obliczem”, jest bardzo ważnym zadaniem do wykonania przed Panem. Naszym zadaniem jest być bez winy. Musimy nad tym pracować. Nie mogę nikogo za to winić. Muszę wziąć odpowiedzialność za bycie tym, kim jestem. Bóg dał mi wolność budowania mojego życia. Być przed Nim tym, kim jestem. Jedyną rzeczą jest to, że On chce zobaczyć konkretnie, co mogę zrobić w moim życiu, aby zaznaczyć Jego obecność. Zastanówmy się: Czy pokazuję w konkretny sposób obecność Boga w moim życiu?

Czwartek, 29 czerwca

Czwartek, 29 czerwca

Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 12:1-11
„Pan naprawdę posłał swego anioła i wybawił mnie od Heroda i od tego wszystkiego, czego naród żydowski był pewien, że mnie spotka”. Dziś jest uroczystość wielkich apostołów, Piotra i Pawła. Byli oni tak blisko objawienia Jezusa Chrystusa i przekazali nam podstawy naszej wiary. Cały epizod, który czytamy w pierwszym czytaniu, jest przykładem tego, jak zbawienie przyniesione przez Jezusa Chrystusa funkcjonuje w naszym życiu. Jesteśmy uwięzieni przez nasze grzechy, tak jak Piotr był uwięziony. Czytanie mówi: „Nagle stanął tam anioł Pański i cela napełniła się światłem”. Nasze zbawienie przyszło jako światło do naszego życia i wypełniło je. Wtedy „łańcuchy spadły z jego rąk”. Taki jest efekt zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zbawieni od naszych grzechów, małych i dużych. Bóg uzdrawia nas z naszych grzechów. Nasze grzechy spadły z naszych rąk dzięki odkupieńczemu aktowi Jezusa Chrystusa. „Przeszli przez dwa posterunki strażnicze jeden po drugim i dotarli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otworzyła się z własnej woli; przeszli przez nią i przeszli całą długość jednej ulicy, gdy nagle anioł go opuścił”. Krew Jezusa Chrystusa otwiera nam wszystkie drzwi do wieczności. Tak więc w tym epizodzie Piotr staje się wzorem każdego z nas. Zastanówmy się: Czy dostrzegam piękno wolności uzyskanej dla mnie przez krew Jezusa Chrystusa?

Środa, 28 czerwca

Środa, 28 czerwca

Święty Ireneusz, biskup, doktor Kościoła, męczennik
Środa 12. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 Tymoteusza 2:22-26
„Kieruj swoją uwagę na świętość, wiarę, miłość i pokój, w jedności ze wszystkimi, którzy wzywają Pana czystym umysłem”. Paweł podkreśla, co jest ważne i na czym powinniśmy skupić naszą uwagę. Nasza uwaga powinna być skierowana na świętość, wiarę, miłość i pokój. Ta uwaga musi być w jedności ze wszystkimi, którzy wzywają Pana czystymi umysłami. Musimy więc starać się tworzyć jedność ze wszystkimi, którzy wzywają Pana czystymi umysłami. Co więcej, musimy także unikać kłótni oraz daremnych i głupich spekulacji. Daremne i głupie spekulacje prowadzą do kłótni, ponieważ sprawiają, że myślimy tylko o sobie. Wtedy jedność zanika, podobnie jak miłość i pokój. Zastanówmy się: Czy nasza uwaga jest skupiona na wierze i jedności, czy na głupich i daremnych spekulacjach?

Wtorek, 27 czerwca

Wtorek, 27 czerwca

Wtorek 12. tygodnia czasu zwykłego
Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 13:2,5-18
W tym fragmencie widzimy coś wyjątkowego w Abramie. Był on wybrańcem. Był starszy. Lot był tylko jego bratankiem. Kiedy jednak dochodzi do sporu między sługami Abrama i Lota, Abram daje Lotowi możliwość wyboru. Nie narzuca mu wyboru. Istniała możliwość, że Lot weźmie nawadnianą ziemię. I wziął ją. Ale Abram pozostaje niewzruszony, ponieważ ufa Panu. Cała podróż Abrama jest podróżą z Bogiem. Nie ufa nawadnianej ziemi, ale Panu, który mu towarzyszy. Wolność od naszych dóbr pochodzi z naszego całkowitego zaufania Panu. Wiele razy nie jesteśmy wolni, aby pozwolić innym wybierać, ponieważ boimy się, że stracimy coś ważnego dla nas. Tym, co jest dla nas ważne, jest Pan. Zastanówmy się: Czy jestem wolny od moich dóbr z powodu mojego zaufania do Pana?