Duchowość i Charyzmat – Misja

Misja Zgromadzenia

„Żyjcie w jedności i miłości, czyńcie miłosierdzie”. 

[Ks. Jan Schneider – Założyciel Zgromadzenia]

Miłość

Poprzez sposób naszego życia oddajemy cześć Bogu, który jest Miłością. Chcemy odpowiedzieć na Bożą Miłość, kochając Go we wszystkich ludziach, do których nas posyła. Rady ewangeliczne (czystość, ubóstwo i posłuszeństwo), są dla nas środkiem do pogłębiania miłości Boga i bliźniego. 

Wspólnota

Naszą miłość do Boga i bliźniego doskonalimy przede wszystkim we wspólnocie. Zabiegamy o jedność w naszej różnorodności. Pogłębianie relacji z Bogiem odzwierciedla się w relacjach wspólnotowych oraz z innymi ludźmi.

Świadectwo

Jesteśmy znakiem Bożej Miłości do człowieka, nie tyle przez to, co robimy, ale kim jesteśmy i jak żyjemy. Chcemy świadczyć o tym, że prawdziwa Miłość, szczęście oraz wierność w relacjach z Bogiem i ludźmi są dostępne dla każdego.

„Wydaje się, że żyjemy w czasach, kiedy świat już nie tyle potrzebuje naszych dzieł, sumiennej i oddanej pracy, ale pragnie bardziej naszego świadectwa. Zagubiony w chaosie różnych propozycji, współczesny człowiek szuka prawdziwego znaku! Pragnie relacji z Bogiem i z ludźmi – choćby tymi najbliższymi, ale nie wie jak je budować, więc ucieka do świata wirtualnego, który ostatecznie nie daje zaspokojenia najgłębszych potrzeb.

Świat dzisiaj oczekuje, że będziemy ekspertkami życia wspólnotowego i budowania relacji międzyludzkich, ale żeby tak było trzeba nam nieustannie pracować, nad jakością naszego życia wspólnotowego. Chcemy w naszej codzienności pogłębiać naszą pierwotną Miłość, naszą pierwotną Motywację, codziennie na nowo cieszyć się naszą konsekracją. Te wartości postawić na pierwszym miejscu w życiu. Nasze działania mają sens, o ile wyrażają naszą tożsamość!”.

[Z listu Przełożonej Generalnej do Sióstr]