DUCHOWOŚĆ

DUCHOWOŚĆ

Oddać się Jezusowi

„On wybrał was w tajemniczy, ale prawdziwy sposób, abyście byli zbawieni, z Nim zbawieni. Tak, Chrystus wzywa was, ale wzywa w prawdzie. Jego wezwanie jest ...
DUCHOWOŚĆ

Ja jestem świecącą gwiazdą poranną (Ap 22,16)

Objawienie Apokalipsa Jana jest ostatnią księgą Nowego Testamentu. Chodzi o przyszłość świata, a więc także o moją przyszłość. Świat przeminie, Bóg ukaże się w swojej ...
DUCHOWOŚĆ

Nowenna do Niepokalanej Dziewicy Maryi

Wspaniałą pieśnią radości Maryja uczy nas chwalić Pana. Do niej się zwracamy: Raduje się mój Duchu w Bogu, moim Zbawcy Wielkie rzeczy uczynił dla nas ...
DUCHOWOŚĆ

Ja jestem krzewem winnym (Jan 15:5)

Wino – tak stare jak ludzkość? Wino jest starożytnym dobrem kultury. Od najdawniejszych czasów ludzie uprawiali wino, zajmowali się jego uprawą, pili je podczas świąt ...
CHLEB POWSZEDNIDUCHOWOŚĆ

Poniedziałek, 29 sierpnia

Ścięcie świętego Jana Chrzciciela Ewangelia Marka 6, 17-29 Nasza obojętność jest tym, co zamyka głos prawdy w nas samych i wokół nas. Wszyscy goście króla ...
DUCHOWOŚĆ

Modlitwa zawierzenia i o dar pokoju ze św. Janem Pawłem ...

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Uciekamy się dziś do Ciebie i wzywamy Twojej pomocy przez wstawiennictwo Świętego ...
DUCHOWOŚĆ

50 lat Zgromadzenia w Tanzanii. Modlitwa jubileuszowa.

W tym roku obchodzimy w naszym Zgromadzeniu jubileusz 50 lat misji w Tanzanii. Niech ta modlitwa łączy nas we wspólnym świętowaniu.   Boże Ojcze, my ...
DUCHOWOŚĆ

Bóg Trójjedyny

Przez cały rok zastanawialiśmy się nad tematem „jedność”. W ten sposób orientowaliśmy się w Piśmie Świętym, w czasach i świętach roku kościelnego, jak również w ...
DUCHOWOŚĆ

Jedność w perspektywie wieczności

Listopad Jak żaden inny miesiąc, listopad stawia naszą przyszłość przed naszymi oczami. Przypomina nam, że w pewnym momencie musimy oddać nasze życie z powrotem w ...
DUCHOWOŚĆ

Jedność podarowana jako prezent

Wspomnienia z niemieckiej historii Czy jeszcze pamiętasz? Okupacje niemieckich ambasad w Pradze i Warszawie w 1989 r., otwarcie granicy między Austrią a Węgrami, poniedziałkowe demonstracje ...