Misje – Filipiny

Ludzie na Filipinach, na co dzień spotykają się z problemami nie do rozwiązania. Brak pieniędzy na jedzenie, podstawowe rzeczy, leki, brak czystej wody. Notowana jest duża umieralność, zwłaszcza wśród dzieci do trzeciego roku życia.

 

Nasze Siostry misjonarki pracują wśród najuboższych ludzi mieszkających w slumsach. Zbierają dzieci w grupy i organizują dla nich różne zajęcia – nauka czytania, pisania, katecheza, język angielski, zabawy, malowanie wycinanie. Dzieci otrzymują też pełnowartościowy posiłek i owoce. Siostry odwiedzają również ludzi w domach niosąc im pocieszenie w trudach codziennego życia, w chorobach. Jest to też okazja do wspólnej modlitwy, poznania się i nawiązania bliższych relacji.

Drzwi misji są zawsze szeroko otwarte dla dzieci z sąsiedztwa. Siostry zapraszają je na katechezę, modlitwę i do wspólnej zabawy.

Nasi podopieczni pochodzą z bardzo biednych, wielodzietnych rodzin. Wychowali się w sąsiedztwie wysypiska śmieci- nie znają innej rzeczywistości.

Kiedy śmietnisko zostało zamknięte- w 2019 roku – ze względu na plagę szczurów, komarów i skażenie wody, ich rodzice stracili źródło utrzymania. Sprzedawali surowce wtórne- szkło, plastik, tekturę.


Dlatego Siostry otrzymane pieniądze od darczyńców przeznaczają na stypendia dla dzieci, przybory szkolne, odzież, oraz na śniadania w ciągu roku szkolnego dla dzieci ze slumsów.

Bez tego wsparcia ich edukacja nie byłaby możliwa a dzięki tej pomocy zdobędą wykształcenia i lepszy życiowy start.