Monthly Archives: wrzesień 2023

CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 21 września

Święty Mateusz, Apostoł, Ewangelista – Święto Pierwsze czytanie – List do Efezjan 4:1-7,11-13 „W ten sposób wszyscy mamy dojść do jedności w wierze i w poznaniu Syna Bożego, aż staniemy się ludźmi doskonałymi, w pełni ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 20 września

Święci Andrzej Kim Taegon, kapłan, Paweł Chong Hasang i ich towarzysze, męczennicy Środa 24. tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Mądrość 3:1-9 „Ci, którzy Mu ufają, zrozumieją prawdę, ci, którzy są wierni, będą żyć z ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 19 września

Wtorek 24. tygodnia okresu zwykłego lub Święty Januariusz, biskup, męczennik Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 3:1-13 Apostoł mówi o tych, którzy mają obowiązki w Kościele. Każdy z nas ma jakąś odpowiedzialność. Jak więc powinniśmy się ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 18 września

Poniedziałek 24 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 2:1-8 Rada Pawła jest bardzo ważna. Musimy modlić się za wszystkich, zwłaszcza za tych, którzy sprawują władzę, abyśmy mogli prowadzić religijne i pełne czci życie ...
CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 17 września

24. niedziela okresu zwykłego Pierwsze czytanie – Księga Mądrości Syracha 27:33-28:9 „Przebacz bliźniemu krzywdę, którą ci wyrządził, a gdy się modlisz, będą ci odpuszczone grzechy”. Praktykowanie przebaczenia jest niezbędnym warunkiem otrzymania przebaczenia. Przebaczanie innym jest ...
CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 16 września

Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup, męczennicy Sobota 23. tygodnia czasu zwykłego Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 4:7-15 „Jesteśmy w trudnościach ze wszystkich stron, ale nigdy nie osaczeni; nie widzimy odpowiedzi na nasze ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek, 15 września

Matki Bożej Bolesnej Piątek 23 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Hebrajczyków 5:7-9 „Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez cierpienie, a stawszy się doskonałym, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 14 września

Podwyższenie Krzyża Świętego – Święto Pierwsze czytanie – Księga Liczb 21:4-9 Dzisiaj jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż Święty jest nadzieją. Widać to w scenie z pierwszego czytania. Lud Boży, który buntuje się przeciwko Bogu, ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 13 września

Święty Jan Chryzostom, biskup, doktor Kościoła Środa 23 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Efezjan 4:1-7,11-13 „Znoście jedni drugich miłosiernie, w zupełnej bezinteresowności, łagodności i cierpliwości. Czyńcie wszystko, co w waszej mocy, abyście ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 12 września

Wtorek 23 tygodnia okresu zwykłego Najświętsze Imię Maryi Pierwsze czytanie – Kol 2, 6-15 „Musicie żyć całym swoim życiem według Chrystusa, którego otrzymaliście – Jezusa Pana; musicie być w Nim zakorzenieni i na Nim zbudowani, ...