Placówki Prowincji Polskiej

Zrzut ekranu 2020-06-3 o 14.28.28

Siostry Maryi Niepokalanej

1 Maja 12

57-256 Bardo Śląskie

POLONIA

Tel. +48 74 817 21 72

(Ośrodek Interwencji Kryzysowej ,,Nadzieja” dla ofiar przemocy i handlu ludźmi z hostelem, gabinet pomocy psychologicznej dla dziecka i rodziny ASLAN, rekolekcje i dni skupienia dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych,
zakrystia)
https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyKobietom/

Siostry Maryi Niepokalanej

Szpitalna 6

48-140 Branice

POLONIA

Tel. +48 77 486 82 18

(Przedszkole, żłobek, Placówka wsparcia dziennego ,,Ziarenko” i ,,Cegiełka”, katecheza, gabinet dentystyczny, praca w szpitalu, dni skupienia dla dzieci oraz grup zorganizowanych)

www.immaculata.org.pl/ziarenko/

www.immaculata.org.pl/cegielka/

https://www.facebook.com/pages/category/Preschool/Katolicki-%C5%BB%C5%82obek-i-Przedszkole-Si%C3%B3str-Maryi-Niepokalanej-w-Branicach-901555953232915/

Siostry Maryi Niepokalanej

Pasternik 18 43-438 Brenna Leśnica

POLONIA

Tel. +48 33 853 67 15

(Rekolekcje, skupienia, oazy dla dzieci i młodzieży, studentów, animatorów, rodzin, kobiet, szafarzy, księży, osób

Siostry Maryi Niepokalanej

Jagienki 22/24

42-226 Częstochowa POLONIA

Tel. +48 34 321 42 80

(Dom formacyjny, rekolekcje i dni skupienia dla sióstr, osób indywidualnych i małych grup, pielgrzymi indywidualni, stancje dla uczennic, studentek i kobiet, katecheza)

Siostry Maryi Niepokalanej

Koniawska 51 66-400 Gorzów Wlkp. POLONIA

Tel. +48 95 723 96 77

(Bursa dla dziewcząt ze szkół średnich)

www.bursasmi.gorzow.pl/

Siostry Maryi Niepokalanej

Krasińskiego 21 40-019 Katowice – POLONIA

Tel. +48 32 255 20 99

(Stowarzyszenie ,,Pomoc” dla kobiet i dzieci im. Maryi Niepokalanej, praca w szpitalu, opiekana nad studentkami, pokoje dla studentek, formacja animatorów grupy Dzieci Maryi)

Katowice ,,Pomoc”

Krasińskiego 21 40-019 Katowice – POLONIA

pomoc@po-moc.pl

(Pomoc kobietom – w kryzysowej sytuacji życiowej, ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, trudnej sytuacji życiowej, ofiarom handlu ludźmi.

Punkt Konsultacyjny – porady prawne, pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób dorosłych oraz dla dzieci wykorzystywanych seksualnie

Szkolenia w zakresie edukacji seksualnej, streetworkingu, profilaktyki przemocy, profilaktyki handlu ludźmi

Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy, wsparcie przez Internet)

https://www.po-moc.pl/pl
https://www.budujemycosdobrego.pl/pl

Siostry Maryi Niepokalanej

Krzelów 69 56-150 Wińsko – POLONIA

Tel. +48 71 389 91 05

(Zakrystia, opieka nad starszymi kobietami)

Siostry Maryi Niepokalanej

Jaszkotle 21 55-080 Kąty Wrocławskie – POLONIA

Tel. +48 71 390 68 83

(Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci, Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym, zakrystia)

www.zol-jaszkotle.pl
www.nsosw-jaszkotle.org.pl

Siostry Maryi Niepokalanej

Piszkowice 53 57-300 Kłodzko- POLONIA

Tel. +48 74 867 28 38

(Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna, zakrystia)

www.zlopiszkowice.pl

www.norwpiszkowice.pl
www.facebook.com/NORWPiszkowice

Siostry Maryi Niepokalanej

Świerczewskiego 33 ,57-540 Lądek Zdrój – POLONIA

Tel. +48 74 814 81 25

(Katecheza, zakrystia, pokoje dla osób szukających wyciszenia, rekolekcje i skupienia dla osób indywidualnych)

Siostry Maryi Niepokalanej

Al. Wojska Polskiego 79, 48-300 Nysa – POLONIA

Tel.+48 77 433 36 22

(Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie)

https://domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-prowadzony-przez-zgromadzenie-siostr-maryi-niepokalanej,374.html

Siostry Maryi Niepokalanej

Rejtana 6, 60-653 Poznań –POLONIA

Tel. +48 61 823 32 61

(Przedszkole z rozbudowaną formacją rodzin, zakrystia, pokoje dla studentek)

www.przedszkolesiostr.pl
przedszkole.zsmn@op.pl

Siostry Maryi Niepokalanej

Poniatowskiego 11, 44-120 Pyskowice POLONIA

Tel. +48 32 231 03 10

(Zakrystia, praca w szpitalu, katecheza)

Siostry Maryi Niepokalanej

Ks. Abpa J. Gawliny 5, 47-406 Racibórz-Brzezie – POLONIA

Tel.+48 32 415 68 48

(Izba Pamięci Sługi Bożej s.M. Dulcissimy Hoffman, zakrystia, katecheza, Dzieci Maryi, Oaza Młodzieżowa, Koło Misyjne)

www.dulcissima.pl
biuro@dulcissima.pl
www.facebook.com/dulcissimahoffmann/

Siostry Maryi Niepokalanej

Pl. Jagiełły 3, 47-400 Racibórz- POLONIA

Tel. +48 32 415 46 27

(Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle i psychicznie chorych, Msze Święte dla osób głuchoniemych, zakrystia w parafii, Koło Misyjne, Dzieci Maryi, Grupa Wnuczęta Maryi, wsparcie osób chorych na raka w grupie ,,Nadzieja”, towarzyszenie ,,Rodzinom Hospicyjnym”)

Siostry Maryi Niepokalanej

Szopena 7

72-600 Świnoujście

POLONIA

Tel. +48 91 321 38 54

(Pokoje dla osób szukających wyciszenia, odpoczynku,
katecheza, praca w parafii – zakrystia, organistka)

Siostry Maryi Niepokalanej

Zamkowa 7, 32-020 Wieliczka –POLONIA

Tel. +48 12 278 10 70

(Zakrystia, praca w Parafialnym Zespole Caritas, katecheza, gabinet psychoterapii, Oaza Dzieci Bożych, chór dziecięcy)

www.domterapia.pl

Siostry Maryi Niepokalanej

Kard. B. Kominka 3/5, 50-329 Wrocław – POLONIA

Tel. +48 71 322 44 41

(Dom Prowincjalny, bursa dla studentek, Duszpasterstwo Akademickie ,,Przystań”, Akademia Kobiecości – spotkania dla kobiet, formacja ludzka i duchowa, pokoje dla gości, zakrystia)

https://www.facebook.com/Duszpasterstwo-Akademickie-Przysta%C5%84-374334277644/

Siostry Maryi Niepokalanej

Pomorska 16 B, 50-329 Wrocław – POLONIA

(Całodobowy dom dla młodych kobiet z małymi dziećmi, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy, streetworking, wsparcie dla osób w kryzysie)

www.misjadworcowa.com.pl

Siostry Maryi Niepokalanej

Farna 3, 51-313 Wrocław-Psie Pole –POLONIA

Tel. +48 71 345 79 57

(Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, pokoje dla kobiet pracujących, w trudnej sytuacji życiowej)

smn.psiepole@gmail.com

https://domyopieki.pl/prezentacja/dom-pomocy-spolecznej-dla-doroslych-prowadzony-przez-zgromadzenie-siostr-maryi-niepokalanej,356.html

Siostry Maryi Niepokalanej

Objazdowa 40, 54-513 Wrocław-Żerniki –POLONIA

Tel. +48 71 357 68 57

(Dom Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie)

smn.zerniki@gmail.com