Powołanie – Jak zostać SMI

Jak zostać siostrą Maryi Niepokalanej?

Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!

[Mt 19, 21]

Powołanie jest darem Boga. Podstawą życia zakonnego jest właściwe odczytanie tego Bożego wezwania oraz wolna i bezinteresowna odpowiedź osoby powołanej. Do naszego Zgromadzenia może być przyjęta każda katolicka dziewczyna, która chce się poświęcić Bogu, ma dobrą intencję, jest zdatna do życia zakonnego i wolna od przeszkód kanonicznych.

Wstępując do Zgromadzenia, każda z nas miała pragnienie bycia bliżej Jezusa i Maryi oraz doskonalenia miłości na Ich wzór. Każda nasza działalność i wszystko, co robimy dla innych, jest tylko środkiem do pielęgnowania tej miłości Boga do nas i do wszystkich ludzi.

Wyznanie męża, który nie poszedł za Panem

Panie, 

Przed wielu, wielu laty

Spotkałem Cię na drodze do Jeruzalem.

Była wczesna wiosna.

Kwitły drzewa migdałowe.

Pamiętam tę chwilę, gdy podszedłszy do Ciebie,

Spytałem, co mam czynić,

Aby być doskonałym.

Odparłeś, że powinienem sprzedać

Całą swoją majętność,

Pieniądze rozdać ubogim

I iść za Tobą.

 

Ogarnął mnie smutek.

Stchórzyłem.

Powróciłem do domu.

A teraz jestem już starcem,

Mam liczną rodzinę,

Mój majątek pomnożył się w dwójnasób,

Ludzie uważają mnie za szczęśliwego,

Ja jednak czuję w sobie dotkliwą pustkę,

Niedosyt

I beznadziejność,

Które nawet moim najbliższym

Ujawnić się boję,

Na pewno by mnie wyśmiali.

Minęły lata,

A ja wciąż zapomnieć nie mogę

Tamtej wiosny,

Mojego pytania

I kwitnących drzew migdałowych.

[Roman Brandstaetter]