Misje – Wsparcie

Jeśli chcesz pomóc naszym Siostrom pracującym na misjach w Tanzanii, możesz to uczynić składając dar serca:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska
ul. Kard. B. Kominka 3/5,  50-329 Wrocław

BGŻ BNP PARIBAS Oddział we Wrocławiu

Numer konta: PL53160014621849550360000022

Tytułem: Na misje w Tanzanii

Jeśli chcesz pomóc naszym Siostrom pracującym na misji na Filipinach, możesz to uczynić składając dar serca:

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska
ul. Kard. B. Kominka 3/5,  50-329 Wrocław

BGŻ BNP PARIBAS Oddział we Wrocławiu

Numer konta: PL64160014621849550360000018

Tytułem: Na misje Filipiny