Duchowość i Charyzmat – Modlitwa

Modlitwa

Modlitwa jest podstawą naszej relacji z Bogiem i działalności pośród bliźnich.

Praktykujemy różnego rodzaju modlitwy polecane przez Kościół, jednak szczególne dla naszego Zgromadzenia są te, które pozostawił nam Ksiądz Założyciel, Sługa Boży Jan Schneider.

Modlitwa do Matki Bożej

O, Maryjo, Dziewico, z najwyższym uszanowaniem i pokorą spieszę i upadam w cieniu Twych stóp i pozdrawiam Cię, jako Córkę Boga Ojca, jako Matkę Dziewiczą Syna Bożego, jako najczcigodniejszą Oblubienicę Ducha Świętego.

Tobie dzisiaj składam w ofierze duszę moją i ciało moje, całe moje postępowanie, utrapienia, lęki i niedostatki, a także, zakończenie mojego życia.

O, przedziwna Matko, przygarnij mnie do serca Twego i nie odrzucaj niegodnych westchnień mego serca, oddal wszystkie niegodziwe pragnienia, abym w dniu dzisiejszym, bez przeszkód umocnił się we wierze, nadziei i miłości i otrzymał od Ciebie to wszystko, czego pragnę. Daj łaskawie to, o co proszę, jeśli to będzie na większą chwałę Twoją i kochanego Syna Twego.

O, Matko, racz wysłuchać moich błagalnych próśb, a wysłuchawszy pokrzep mnie przez Twoje niezmierzone pocieszenie, abym był godny Twojej łaski i mógł Cię kiedyś czcić i chwalić ze wszystkimi Świętymi na wieki wieków. Amen.

 

Koronka do Najświętszej Maryi Panny

O Najlitościwsze Serce Pana Jezusa, zlituj się nad biednym sercem moim, o to Cię proszę przez Niepokalane Serce Matki Twojej, która i naszą Matką jest, a której nic odmówić nie możesz. Amen.

Zdrowaś Maryjo… (3 razy)

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o najczystsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

Wezwanie:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Odpowiedź:

O Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami.

Wezwanie z odpowiedzią powtarza się 12 razy.

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o najczystsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała. Amen.