Historia – Założyciel

Sługa Boży ks. Jan Schneider, Założyciel Zgromadzenia

 

„Błogosławię wam z całego serca, zawsze będę przy was.”

[Sługa Boży, ks. Jan Schneider]

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej zostało powołane do życia we Wrocławiu, dzięki inicjatywie Ks. Jana Schneidera. Należał on do osób, które angażując się społecznie, chciały w wymierny sposób zapobiegać narastającym ciągle problemom systemu sprzyjającego deprawacji słabych. Przykładem dla niego byli współcześni mu: Adolf Kolping w Kolonii, Eduard Mueller w Berlinie, czy też Wilhelm Ketteler w Mainz.  

 

Ks. Schneider pochodził z Mieszkowic na Śląsku; urodził się dn.11 stycznia 1824r. w ubogiej chłopskiej rodzinie. Po tym, jak proboszcz parafii umożliwił mu ukończenie Gimnazjum w Nysie, Jan Schneider zapragnął zostać kapłanem, co też po ukończeniu studiów teologicznych we Wrocławiu zostało uwieńczone otrzymaniem święceń kapłańskich. Jego społeczna otwartość i wrażliwość na biedę sprawiły, że biskup powierzył mu zadanie utworzenia stowarzyszenia, które troszczyłoby się o dziewczęta, często bardzo młode i niedoświadczone, zagrożone przemocą i demoralizacją. Założone przez niego Stowarzyszenie Najświętszej Maryi Panny rozwinęło się z czasem w zgromadzenie zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej.

Wysokie wymagania, jakie stawiał przed siostrami i współpracownikami oraz niestabilna wciąż sytuacja prawna Stowarzyszenia wprowadzała w malutką wspólnotę wiele niepewności. Jednak w cudowny sposób, jeszcze przed śmiercią ks. Schneidera tj. 7.12.1876 r. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie władz na kontynuowanie działalności, co uchroniło je przed kasatą w okresie Kulturkampfu.

 

Założyciel pozostawił wspólnotę składającą się zaledwie z 9 sióstr i z tych oto skromnych początków zrodziło się nasze Zgromadzenie. Ojciec Założyciel musiał pokonać wiele trudności. Znosząc oszczerstwa i niewdzięczność z heroiczną miłością nie pozwolił się nigdy zniechęcić. Jego życie było naznaczone ogromną prostotą, ubóstwem, a przede wszystkim niezachwianym zaufaniem Bogu. 

 

Jego testament – obietnicę: „Zawsze będę przy was” odczuwamy wyraźnie po dziś dzień.  

 

Dn. 16 maja 2001 r. we Wrocławiu rozpoczął się proces beatyfikacyjny naszego Ojca Założyciela, Sługi Bożego ks. Jana Schneidera.