Poniedziałek, 27 maja

Poniedziałek, 27 maja

Poniedziałek 8. tygodnia czasu zwykłego

Święty Augustyn z Canterbury, biskup

Ewangelia – Marka 10:17-27

„Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za Mną”. Jezus spojrzał na niego i pokochał go. To właśnie czyni Bóg w każdej sytuacji. Bóg kocha nas w każdej sytuacji. Bóg kocha nas w każdej sytuacji. Ale jednocześnie widzi, jak możemy wzrastać w każdej sytuacji i w każdej sytuacji. Na to właśnie zwraca uwagę. Zawsze wskazuje na jedną rzecz, której nam brakuje. Wiemy o tym. Musimy przyznać, czego nam brakuje. Nie jesteśmy doskonali. Musimy przyznać, w czym musimy się poprawić. Ale w tym wszystkim chodzi o wiarę. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Dla tego bogatego człowieka były to pieniądze. Jezus poprosił go, aby sprzedał wszystko, co posiada, rozdał pieniądze ubogim i poszedł za Nim. Ten akt sprzedania wszystkiego i oddania ubogim jest aktem wiary w Pana. Łatwo jest mieć wiarę, gdy mamy rzeczy, których potrzebujemy, ale trudno jest mieć wiarę, gdy nie mamy nawet podstawowych potrzeb. Zastanówmy się: Czy moja wiara jest przywiązana do rzeczy, które posiadam, czy też moja wiara jest ponad wszystkimi rzeczami, które posiadam?

Niedziela 26 maja

Niedziela 26 maja

Trójca Przenajświętsza – Uroczystość

Ewangelia – Mateusz 28:16-20

„Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody; chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i uczcie je zachowywać wszystkie przykazania, które wam dałem”. Uczniowie są tworzeni przez chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby przestrzegali wszystkich przykazań, które dał Jezus. Stawanie się uczniem, chrzest i przestrzeganie przykazania miłości koncentrują się wokół Trójcy Świętej. To jedność Trójcy Świętej utrzymuje wszystko wokół. Pomiędzy stawaniem się uczniem a przestrzeganiem przykazań jest chrzest w imię Trójcy Świętej. To daje nam skrót wiary chrześcijańskiej. Nasza podróż wiedzie od wezwania do stania się uczniem do stania się obserwatorem przykazania miłości. Droga ta wiedzie przez wiarę w Trójcę Świętą. Ojciec, który kocha, Syn, który się dzieli i Duch Święty, który ożywia. Ale zjednoczeni w jednej miłości. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Ojcem, który nas kocha, z Synem, który dzieli się swoim życiem, z Duchem Świętym, który ożywia, wezwanie do stania się uczniem i przykazanie miłości stają się łatwiejsze i prawdziwe. Zastanówmy się: Czy czuję się zjednoczony z Trójcą Świętą, gdy kocham i przestrzegam przykazań Jezusa Chrystusa?

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

W dniach od 13 do 30 maja trwa wizyta Matki Generalnej s. Sybilli w Indonezji, gdzie od 4 miesięcy przebywają dwie nasze siostry: s. Klaudia i s. Augusta. Obecnie zadaniem sióstr jest zorientowanie się jakie możliwości rozwoju ma tutaj nasze Zgromadzenie. Obecna wizyta Matki Generalnej jest kolejnym etapem rozeznawania naszej przyszłości w Indonezji. Na miejscu razem z siostrami czekały na Przełożoną Generalną cztery dziewczęta, które chcą wstąpić do naszego Zgromadzenia. Od samego początku nasz pobyt w Indonezji wspiera ojciec Tadeusz Gruca, werbista, który udostępnia nam pomieszczenia do zamieszkania i okazuje nam wielką życzliwość we wszystkim czego potrzebujemy w nowym miejscu. W modlitwie polecajmy Bogu ten czas rozeznawania i wszystkie osoby, które pomagają nam w Indonezji.

Sobota, 25 maja

Sobota, 25 maja

Sobota 7. tygodnia czasu zwykłego
Święty Grzegorz VII, papież
Święta Maria Magdalena de’ Pazzi, dziewica
Święty Beda Czcigodny, kapłan, doktor Kościoła
Sobota, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Ewangelia Marka 10:13-1
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”. Musimy podchodzić do Jezusa jak dzieci. Czyż nie jest to jasne? Sam Jezus, mówiąc to, podkreśla znaczenie podejścia do wiary z dziecięcymi cechami, takimi jak niewinność, zaufanie, pokora, otwartość i radość. Dzieci ucieleśniają czyste i nieskrywane zaufanie do tych, na których polegają, gotowość do nauki oraz wrodzone poczucie zdumienia i radości. Zachęcając nas do zbliżania się do Niego jak dzieci, Jezus podkreśla, że królestwo Boże jest dostępne dla tych, którzy przychodzą ze szczerym, pokornym i ufnym sercem, wolnym od sceptycyzmu i pełnym ciekawości i otwartości na Jego nauki. Fragment ten służy jako potężne przypomnienie, że prawdziwa wiara wiąże się z czystą, zależną i radosną relacją z Jezusem. Zastanówmy się: Jak podchodzę do Jezusa z moją wiarą?

Piątek, 24 maja

Piątek, 24 maja

Piątek 7 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Marka 10:1-12
„Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Jezus mówił o tym w kontekście relacji między mężem i żoną. Ale z tego kontekstu możemy zrozumieć, jak Bóg postrzega ludzkie relacje. Ludzkość jest powołana do bycia razem. I nie może być podzielona. Tej jedności pragnął Bóg. Jesteśmy powołani do jedności między sobą. Każda relacja jest powołana do tworzenia jedności. I nie jesteśmy powołani do dzielenia. Każdy podział, którego dokonujemy, jest sprzeczny z życzeniem Boga. Bóg pragnie harmonii i jedności. Ponieważ Bóg, Trójca Święta, jest jednością, stworzył ten świat w tej jedności. W każdym aspekcie natury istnieje jedność i harmonia, do której odkrycia i naśladowania jesteśmy powołani. Każda osoba jest powołana do bycia częścią tej jedności. Ta jedność i harmonia są tym, do czego jesteśmy powołani, ponieważ jedność jest planem Boga. Zastanówmy się: Czy utrzymuję jedność, której Bóg pragnie w moim życiu?