Monthly Archives: październik 2023

CHLEB POWSZEDNI

Środa, 1 listopada

Wszystkich Świętych – Uroczystość Pierwsze czytanie – Apokalipsa 7:2-4,9-14 „Potem ujrzałem ogromną liczbę, niemożliwą do zliczenia, ludzi z każdego narodu, rasy, plemienia i języka, stojących przed tronem i przed Barankiem, odzianych w białe szaty i ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 31 października

Wtorek 30 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Rzymian 8:18-25 „Ale stworzenie wciąż zachowuje nadzieję na wyzwolenie, podobnie jak my, z niewoli dekadencji, aby cieszyć się tą samą wolnością i chwałą, co dzieci ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 30 października

Poniedziałek 30 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Rzymian 8:12-17 „Jest to duch synów, który sprawia, że wołamy: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch i duch nasz świadczą jednomyślnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. To czytanie ...
CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 29 października

30. niedziela zwykła Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 22:20-26 „(…) na pewno wołać będą do mnie i będą pewni, że usłyszę ich wołanie (…) Jeśli wołać będzie do mnie, wysłucham go, bo jestem pełen litości”. ...
CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 28 października

Święci Szymon i Juda, Apostołowie – Święto Pierwsze czytanie – Efezjan 2:19-22 Dziś obchodzimy święto dwóch wielkich apostołów, Szymona Zeloty i Judy, patrona zagubionych i zdesperowanych. Czytanie pomaga nam zrozumieć, jak blisko jesteśmy apostołów i ...
CHLEB POWSZEDNI

Piątek 27 października

Piątek 29 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Rzymian 7:18-25 „W głębi serca miłuję Prawo Boże, lecz widzę, że ciało moje postępuje według innego prawa, które sprzeciwia się prawu dyktowanemu przez rozum”. Jakże ...
CHLEB POWSZEDNI

Czwartek, 26 października

Czwartek 29 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Rzymian 6:19-23 „Teraz jednak zostaliście uwolnieni od grzechu…”. To jest prawdziwy efekt zbawienia. Zostaliśmy uwolnieni. Jesteśmy wyzwoleni. Jesteśmy uwolnieni od naszej przeszłości. Jesteśmy uwolnieni od ...
CHLEB POWSZEDNI

Środa, 25 października

Środa 29 tygodnia okresu zwykłego Pierwsze czytanie – List do Rzymian 6:12-18 „Każdą część ciała swego czyńcie bronią walczącą po stronie Boga”. To wyjaśnia powód posiadania łaski Bożej. Łaska Boża pomaga nam uczynić wszystko w ...
CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 24 października

Wtorek 29. tygodnia okresu zwykłego Antoniego Marii Klareta, biskupa Pierwsze czytanie – List do Rzymian 5:12,15,17-21 „I znowu, jak upadek jednego człowieka sprowadził na wszystkich potępienie, tak dobry czyn jednego człowieka ożywia wszystkich i czyni ...
CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek, 23 października

Poniedziałek 29. tygodnia okresu zwykłego Święty Jan z Kapistran, kapłan Pierwsze czytanie – List do Rzymian 4:20-25 „…czerpał siłę z wiary i oddawał chwałę Bogu, przekonany, że Bóg ma moc uczynić to, co obiecał”. Często ...