Wszystkich Świętych – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Apokalipsa 7:2-4,9-14
„Potem ujrzałem ogromną liczbę, niemożliwą do zliczenia, ludzi z każdego narodu, rasy, plemienia i języka, stojących przed tronem i przed Barankiem, odzianych w białe szaty i trzymających w rękach palmy”. Jest tam miejsce dla ludzi z każdego narodu, każdej rasy, każdego plemienia i każdego języka. Dziś jest uroczystość Wszystkich Świętych. Świętych z każdego narodu, każdej rasy, plemienia i języka. Słudzy Boży, którzy są szczęśliwi, że mogą być przed Barankiem, ubrani w białe szaty i trzymający palmy w dłoniach. Są to ludzie, którzy przeszli przez wielkie prześladowania i ponownie wyprali swoje szaty we krwi Baranka. Mieli pokusy, mieli wyzwania, mieli wady, mieli słabości. Ale przeszli przez to. Nie poddali się. Pokonali je. Następnie ponownie wyprali swoje szaty we krwi Jezusa Chrystusa. Poddali się łasce drogocennej krwi Jezusa Chrystusa. Wśród nich są ludzie, których również znamy. To jest radosne. Stoją przed Panem i wstawiają się za nami. Zastanówmy się: Czy jesteśmy wdzięczni za rzesze świętych wstawiających się za nami?