Poniedziałek 30 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 8:12-17
„Jest to duch synów, który sprawia, że wołamy: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch i duch nasz świadczą jednomyślnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. To czytanie z Listu do Rzymian ukazuje wielką różnicę między życiem w Duchu Świętym, którego otrzymaliśmy w sakramentach, a życiem w naszym egoizmie. To pierwsze nas wyzwala, a to drugie zniewala. To pierwsze daje nam godność syna i córki. To drugie odbiera nam godność synów i córek. Pierwsze przynosi radość, a drugie strach. Życie życiem Ducha Świętego to akceptacja naszej rzeczywistości jako synów i córek Chrystusa. I możemy odnosić się do Boga jako naszego Ojca. To jest piękne. Daje nam to również siłę do uczestniczenia w cierpieniach jedynego Syna Bożego. Zastanówmy się: Czy czuję ducha syna lub córki w mojej relacji do Boga Ojca?