Czwartek, 25 kwietnia

Czwartek, 25 kwietnia

Święty Marek, Ewangelista – Święto
Ewangelia Marka 16:15-20
„Jezus ukazał się Jedenastu i rzekł do nich: 'Idźcie na cały świat, głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu’”. Dziś obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty. Istnieje nierozerwalny związek między byciem uczniem a byciem misjonarzem. Istnieje nierozerwalny związek między Zmartwychwstałym Chrystusem a faktem bycia posłanym. Doświadczenie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest powołaniem do bycia świadkiem, świadectwem Zmartwychwstałego Pana. To właśnie możemy dziś przeczytać w Słowie Bożym. Jezus ukazał się Apostołom i powiedział: „Idźcie na cały świat” i „głoście Dobrą Nowinę wszelkiemu stworzeniu”. Tak więc to pójście na cały świat i głoszenie Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu wynika ze świadectwa o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś świadkiem Zmartwychwstałego Pana, jest to świadectwo tego doświadczenia dla całego świata. Ponieważ Dobrą Nowiną dla całego stworzenia jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Tak więc Jezus, Druga Osoba Trójcy Świętej, stał się człowiekiem i pokonał wroga ludzkości, śmierć. I każdy jest zaproszony, aby być częścią tego życia Jezusa Zmartwychwstałego. To jest Dobra Nowina. Zastanówmy się: Wielkanoc to głoszenie Dobrej Nowiny po spotkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Środa, 24 kwietnia

Środa, 24 kwietnia

Środa 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Fidelis z Sigmaringen, kapłan, męczennik
Ewangelia Jana 12:44-50
„Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał już dłużej w ciemności”. To jasne przesłanie Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby nas zbawić. On jest światłością. Przyszedł na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie musiał pozostawać w ciemności. Musimy uznać tę prawdę Jezusa Chrystusa, że jest On światłością. Wynika to z faktu, że w Jezusie Chrystusie widzimy oblicze Ojca. „Kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał, a kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał”. W Jezusie możemy zapomnieć zobaczyć oblicze Ojca, nie wierzyć Mu jako Bogu. Wtedy nie możemy przyjąć Go jako światła. To widzenie oblicza Ojca w Jezusie Chrystusie ma miejsce, gdy słuchamy Słów Jezusa jako Słów, które dają życie wieczne. Tak więc Słowo Boże otwiera oczy, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa jako światło, które wybawia nas z ciemności. Zastanówmy się: Wielkanoc to zobaczenie Jezusa Chrystusa jako światła, które trzyma mnie z dala od ciemności.

Wtorek, 23 kwietnia

Wtorek, 23 kwietnia

Wtorek 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Jerzy, męczennik
Ewangelia – Jana 10:22-30
„Owce, które do Mnie należą, słuchają mego głosu; Ja znam je, a one idą za Mną. Ja daję im życie wieczne; nigdy nie zaginą i nikt mi ich nie odbierze. Ojciec, który Mi je dał, jest większy niż ktokolwiek inny i nikt nie może okraść Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. W tym fragmencie możemy znaleźć całą dynamikę naszej relacji z Bogiem. Jezus stał się Dobrym Pasterzem, aby poprowadzić nas do swojego Ojca. Być z Ojcem jest pragnieniem Syna. Bóg Ojciec dał każdego z nas Jezusowi, więc Jezus jako Dobry Pasterz prowadzi każdego z nas do Ojca. Kiedy zrozumiemy, że Jezus jest Dobrym Pasterzem, będziemy słuchać Jego głosu. A potem pójdziemy za Nim. A On da nam życie wieczne i nigdy nie będziemy zgubieni. Ponieważ otrzymujemy życie Dobrego Pasterza i w Jego życiu otrzymujemy życie wieczne i nigdy nie będziemy zgubieni ani nikt nie może nas od Niego ukraść. Ta więź relacji jest tym, co mamy w naszej relacji z Dobrym Pasterzem. Ten dynamizm bierze swój początek z jedności pomiędzy Ojcem i Synem. Wola Ojca, aby nas zbawić, zbiega się z wolą Syna, aby oddać swoje życie, aby nas zbawić. Zastanówmy się: Wielkanoc to rozpoznanie głosu Dobrego Pasterza i pójście za Nim.

Poniedziałek, 22 kwietnia

Poniedziałek, 22 kwietnia

Poniedziałek 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Ewangelia Jana 10:1-10
„Ja jestem bramą owczarni”. Wczoraj obchodziliśmy Niedzielę Dobrego Pasterza, podczas której rozważaliśmy, że Jezus jest Dobrym Pasterzem. Ale w tym fragmencie odkrywamy inną tożsamość tego Dobrego Pasterza. Dobry Pasterz jest nie tylko pasterzem, ale w owczarni jest bramą. Kiedy wszystkie owce wracają do owczarni, Pasterz nie odpoczywa, ponieważ podróżował z owcami przez cały dzień, ale staje się bramą owczarni. To pokazuje, jak bardzo Pasterz jest związany ze swoimi owcami. Praktycznie Jego życie jest życiem z owcami. W owczarni On jest bramą. Chroni owce; chroni każdego z nas przed atakiem złodziei i bandytów. On jest Pasterzem na polu i bramą w owczarni, ponieważ owce należą do Niego. Istnieje osobista relacja między owcami a Pasterzem. Taka osobista relacja istnieje między Jezusem a nami. Zastanówmy się: Wielkanoc jest przeżywaniem osobistej relacji między Jezusem a mną.

Niedziela 21 kwietnia

Niedziela 21 kwietnia

4 Niedziela Wielkanocna
Ewangelia – Jana 10:11-18
Niedziela Dobrego Pasterza
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Obraz Dobrego Pasterza pochodzi z tego fragmentu, kiedy Jezus mówi: „Ja jestem dobrym pasterzem; znam swoich, a swoi Mnie znają, tak jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca; i życie swoje oddaję za owce moje”. Ten fragment jest tak piękny, gdy nasza relacja z Jezusem Chrystusem jest wyjaśniona w osobistej relacji z Dobrym Pasterzem. Pasterzem, który mnie zna i który jest gotowy oddać za mnie życie. Jezus kocha mnie takim, jakim jestem, tak jak mnie zna. Kocha mnie jak pasterz. Pasterz ma miłość opiekuńczą. Miłość ochronną, która chroni mnie przed wszystkimi moimi wrogami. Miłość pasterza jest szczególna, ponieważ kiedy pasterz wie, że owca jest słaba, poświęca jej szczególną uwagę. Pasterz nie osądza. Kocha owce takimi, jakimi są. Miłość tego pasterza jest utożsamiana z jego głosem. Jego słowa, Jego głos, są zapewnieniem Jego obecności. To jest Jezus, Dobry Pasterz. Miłość, której nawet śmierć nie może zatrzymać. Miłość, która trwa wiecznie wraz ze Zmartwychwstaniem. Nic nie może powstrzymać miłości tego dobrego Pasterza. Zastanówmy się: Wielkanoc to rozpoznanie głosu Jezusa, dobrego pasterza.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/vocations/documents/20240421-messaggio-61-gm-vocazioni.html