Piątek, 14 czerwca

Piątek, 14 czerwca

Piątek 10 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 5:27-32
„Jeśli prawe oko twoje jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie”. Bardzo radykalne stwierdzenie Jezusa dotyczące przyczyny grzechu. Ponieważ On przyszedł, aby zbawić nas od naszych grzechów. Naprawił nasze grzechy. Ale jednocześnie naszym obowiązkiem jest nie grzeszyć. Jednym z najważniejszych aspektów grzechu jest unikanie okazji do grzechu lub usunięcie przyczyny grzechu. Jeśli poradzimy sobie z przyczyną grzechu, będziemy mogli skuteczniej radzić sobie z grzechem. W grzechu używamy darów Bożych do działania przeciwko temu samemu Bogu. Bóg dał nam oczy, a w grzechu używamy tych samych oczu, by widzieć wbrew woli Boga. Używamy naszych oczu, aby widzieć rzeczy nie tak, jak chce Bóg. Widzimy tak, jak chcemy, a nie tak, jak chce Bóg. Trzeba się z tym radykalnie rozprawić. Musimy widzieć to, czego chce Bóg. W przeciwnym razie używamy darów Bożych dla naszych egoistycznych interesów. Nadużywamy miłości Boga. Odnosi się to do każdego daru Bożego. Zastanówmy się: Czy używam darów Bożych zgodnie z Jego wolą?

Czwartek, 13 czerwca

Czwartek, 13 czerwca

Święty Antoni z Padwy, kapłan, doktor Kościoła
Czwartek 10 tygodnia czasu zwykłego
„Królestwo Boże jest blisko was”. To jest to, co Jezus powiedział swoim uczniom, aby mówili światu. To jest to, co Jezus chce, aby świat usłyszał. Mówimy to człowiekowi, a kiedy szuka, kto jest blisko niego, znajdzie nas. Oznacza to, że świadczymy o królestwie Bożym. Inni muszą rozpoznać królestwo Boże w naszych działaniach. Muszą widzieć królestwo Boże w naszych gestach. Muszą słuchać głosu królestwa Bożego w naszych słowach. Muszą dostrzec wartości królestwa Bożego w naszym życiu. Taka jest wola Jezusa Chrystusa wobec każdego ucznia, kiedy prosił każdego ucznia, aby głosił światu: „Królestwo Boże jest bardzo blisko was”. Św. Antoni z Padwy manifestował Królestwo Boże w swoim życiu. Zastanówmy się: Na ile jestem manifestacją Królestwa Bożego?

Środa, 12 czerwca

Środa, 12 czerwca

Środa 10 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 5:17-19
Często nauki Jezusa są błędnie uważane za sprzeczne z Prawem danym Ludowi Bożemu w Starym Testamencie. Tak nie jest. Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie. „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie znikną, ani jedna kropka, ani jedno małe pociągnięcie nie zniknie z Prawa, dopóki jego cel nie zostanie osiągnięty”. Prawo Starego Testamentu zostało nadane w wyniku przymierza Boga z Ludem Bożym. Przymierze Boże nie ulegnie zmianie, podobnie jak Prawo. Kiedy próbujemy przeciwstawić nauczanie Jezusa Chrystusa Prawu, tracimy z oczu kontynuację przymierza Boga z Ludem Bożym. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł być zbawiony, ponieważ nie może wypełnić Prawa. Bóg stał się człowiekiem, aby przebaczyć jego niewierność, a nie po to, aby zmienić Prawo. Prawo jest relacją między Bogiem a człowiekiem. Jego słabość w tej relacji została naprawiona przez zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Na ile jestem świadomy tego, że Prawo jest po to, aby utrzymać naszą relację z Bogiem, a łaska pomaga nam tego przestrzegać?

Wiadomości ze Stowarzyszenia PoMOC

Wiadomości ze Stowarzyszenia PoMOC

W ośrodku dla kobiet i dzieci (ofiar przemocy i handlu ludźmi), prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie PoMOC siostry każdego dnia towarzyszą kobietom w ich codziennych troskach i kryzysach. Są obok, kiedy mieszkanki zmagają się z wyzwaniami, wspierają je w chwilach niepewności i pomagają pokonywać trudności. Pośród różnorakich problemów zdarzają się także dni ogromnej radości. Takim wyjątkowym i niebywale radosnym wydarzeniem był chrzest święty Glorii i Andreja, który przyniósł wiele szczęścia i wzruszeń.

Chrzest jest jednym z najważniejszych sakramentów w życiu chrześcijańskim, stanowiącym fundament wiary i wprowadzenie do wspólnoty Kościoła. Dla podopiecznych ośrodka ta uroczystość była momentem pełnym duchowego znaczenia i radości. Maluchy były otoczone miłością swoich mam, chrzestnych – wolontariuszy oraz całej wspólnoty, która modliła się w ich intencji.

Jesteśmy wdzięczne, że możemy być świadkami tych pięknych chwil i towarzyszyć naszym podopiecznym w tak ważnym etapie życia. Modlimy się, aby każde ochrzczone dziecko wzrastało w zdrowiu, miłości i wierze, mając zawsze przy sobie Boże błogosławieństwo i wsparcie naszej wspólnoty.

Wtorek, 11 czerwca

Wtorek, 11 czerwca

Święty Barnaba, apostoł
Wtorek 10. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 10:7-13
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Dziś obchodzimy święto świętego Barnaby, znanego jako apostoł z Cypru. W Dziejach Apostolskich czytamy o jego podróżach misyjnych wraz ze świętym Pawłem. Jezus nauczał w kontekście wysłania apostołów, aby głosili, że królestwo niebieskie jest blisko. Każdy chrześcijanin na chrzcie otrzymuje mandat do głoszenia Ewangelii. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii poprzez nasze słowa i czyny. Wiele razy nie myślimy o tym obowiązku w naszym codziennym życiu. Otrzymaliśmy łaskę głoszenia Ewangelii w sposób wolny i często nie czynimy tego w sposób wolny, ponieważ nie jesteśmy wolni. Wśród naszych obowiązków i zadań każdego dnia, łaska głoszenia Królestwa Bożego jest często zaniedbywana. Dlatego ważne jest, aby przekształcić nasze codzienne obowiązki i zadania w platformę do głoszenia Królestwa Bożego. Najlepszym sposobem na to jest wykonywanie tych obowiązków i zadań jako daru dla otaczających nas osób. Przekształcanie łaski w głoszenie Ewangelii poprzez bycie Dobrą Nowiną dla innych. Zastanówmy się: Na ile udaje mi się przemieniać bezinteresowną łaskę do głoszenia Ewangelii poprzez bycie Dobrą Nowiną dla innych?