Monthly Archives: Styczeń 2022

AKTUALNOŚCIHISTORIA

Tanzania (od 1972 r.) część 1

Decyzja o pracy misyjnej Na Kapitule Generalnej w 1963 roku polskie siostry zaproponowały, aby idea misji była bardziej promowana w Zgromadzeniu. Temat ten został szczegółowo omówiony, a oferty z Afryki i Brazylii już wpłynęły. Siostry ...
POZYTYWNE IMPULSY

Siła czynienia dobra

Dynamika siły czynienia dobra polega na tym, że działa ona wtedy, gdy reagujesz natychmiast. Jeśli czekasz z odpowiedzią, siła czynienia dobra traci swoją dynamiczną naturę. Tak więc, kiedy masz inspirację do czynienia dobra, zrób to ...
AKTUALNOŚCI

Portret Siostry Dulcissimy – świadectwo

Pewnego dnia zadzwoniła do mnie s. Małgorzata Cur ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Brzezia.   Wyraziła pragnienie, aby powstał obraz przedstawiający służebnicę Boża s. Dulcissimę, ponieważ zachowanych jest tylko kilka zdjęć, a tylko na ...
DUCHOWOŚĆ

50 lat Zgromadzenia w Tanzanii. Modlitwa jubileuszowa.

W tym roku obchodzimy w naszym Zgromadzeniu jubileusz 50 lat misji w Tanzanii. Niech ta modlitwa łączy nas we wspólnym świętowaniu.   Boże Ojcze, my Twoje dzieci stajemy przed Tobą z sercem pokornym i wielką ...
POZYTYWNE IMPULSY

Życie duchowe

Ważne jest podkreślenie boskiego pierwiastka w nas, ponieważ to właśnie on będzie w nas zawsze. Przywiązywanie odpowiedniej wagi do tego aspektu naszego życia dopełnia naszą istotę. Im bardziej potrafimy zwrócić uwagę na nasze życie duchowe, ...
DUCHOWOŚĆ

Bóg Trójjedyny

Przez cały rok zastanawialiśmy się nad tematem „jedność”. W ten sposób orientowaliśmy się w Piśmie Świętym, w czasach i świętach roku kościelnego, jak również w doświadczeniach życia ludzkiego i chrześcijańskiego w ogóle. Jeśli chcesz, możesz ...
DUCHOWOŚĆ

Jedność w perspektywie wieczności

Listopad Jak żaden inny miesiąc, listopad stawia naszą przyszłość przed naszymi oczami. Przypomina nam, że w pewnym momencie musimy oddać nasze życie z powrotem w ręce Stwórcy. Ale ma też obietnicę: życie wieczne z Bogiem. ...