Monthly Archives: styczeń 2022

AKTUALNOŚCIHISTORIA

Tanzania (część 3) Nanjota (od 1976)

Lionja W 1974 r. biskup Cotey poprosił o trzy siostry dla innej placówki misyjnej w Lionja, która również znajdowała się w diecezji Nachingwea. W grudniu 1974 r. Zarząd Generalny podjął decyzję o przejęciu tej misji. ...
POZYTYWNE IMPULSY

Obwinianie

Obwinianie jest aktem desperacji i braku inteligencji. Kiedy coś idzie nie tak, ważne jest, aby dowiedzieć się, jak uniknąć tego następnym razem, zamiast obwiniać kogoś za to, co się stało. Obwinianie jest bezużytecznym aktem, ponieważ ...
AKTUALNOŚCIHISTORIA

Tanzania (Część 2) Kilimarondo (1972 – 1991)

Przygotowania Zgodnie z decyzją Kapituły Generalnej z 1969 roku, Przełożona Generalna, Matka M. Gertruda, podjęła starania o założenie placówki misyjnej. Ponieważ Zgromadzenie nie miało doświadczenia w tej dziedzinie, skontaktowała się ze zgromadzeniem Salwatorianów, które działało ...
AKTUALNOŚCI

Nasza szkoła w Mwanga/Kilimanjaro/Tanzania

Angielskojęzyczna szkoła średnia im. Jana Schneidera jest jednym z największych owoców naszej misji w Tanzanii. Prowadzona jest przez siostry i nauczycieli świeckich. Kilka lat temu Zgromadzenie zapragnęło rozszerzyć nasze apostolskie dzieło zajmowania się dziećmi w ...
POZYTYWNE IMPULSY

Dlaczego to nie jest oczywiste dla innych?

Coś jest tak oczywiste dla nas, a nam się wydaje, że jest oczywiste dla wszystkich innych. I to wprowadza nas w konflikt z innymi. Dlaczego to nie jest oczywiste dla innych? To jest niewłaściwe pytanie. ...
AKTUALNOŚCIHISTORIA

Tanzania (od 1972 r.) część 1

Decyzja o pracy misyjnej Na Kapitule Generalnej w 1963 roku polskie siostry zaproponowały, aby idea misji była bardziej promowana w Zgromadzeniu. Temat ten został szczegółowo omówiony, a oferty z Afryki i Brazylii już wpłynęły. Siostry ...
POZYTYWNE IMPULSY

Siła czynienia dobra

Dynamika siły czynienia dobra polega na tym, że działa ona wtedy, gdy reagujesz natychmiast. Jeśli czekasz z odpowiedzią, siła czynienia dobra traci swoją dynamiczną naturę. Tak więc, kiedy masz inspirację do czynienia dobra, zrób to ...
AKTUALNOŚCI

Portret Siostry Dulcissimy – świadectwo

Pewnego dnia zadzwoniła do mnie s. Małgorzata Cur ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Brzezia.   Wyraziła pragnienie, aby powstał obraz przedstawiający służebnicę Boża s. Dulcissimę, ponieważ zachowanych jest tylko kilka zdjęć, a tylko na ...
DUCHOWOŚĆ

50 lat Zgromadzenia w Tanzanii. Modlitwa jubileuszowa.

W tym roku obchodzimy w naszym Zgromadzeniu jubileusz 50 lat misji w Tanzanii. Niech ta modlitwa łączy nas we wspólnym świętowaniu.   Boże Ojcze, my Twoje dzieci stajemy przed Tobą z sercem pokornym i wielką ...
POZYTYWNE IMPULSY

Życie duchowe

Ważne jest podkreślenie boskiego pierwiastka w nas, ponieważ to właśnie on będzie w nas zawsze. Przywiązywanie odpowiedniej wagi do tego aspektu naszego życia dopełnia naszą istotę. Im bardziej potrafimy zwrócić uwagę na nasze życie duchowe, ...