Wiadomości ze Stowarzyszenia PoMOC

Wiadomości ze Stowarzyszenia PoMOC

W ośrodku dla kobiet i dzieci (ofiar przemocy i handlu ludźmi), prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie PoMOC siostry każdego dnia towarzyszą kobietom w ich codziennych troskach i kryzysach. Są obok, kiedy mieszkanki zmagają się z wyzwaniami, wspierają je w chwilach niepewności i pomagają pokonywać trudności. Pośród różnorakich problemów zdarzają się także dni ogromnej radości. Takim wyjątkowym i niebywale radosnym wydarzeniem był chrzest święty Glorii i Andreja, który przyniósł wiele szczęścia i wzruszeń.

Chrzest jest jednym z najważniejszych sakramentów w życiu chrześcijańskim, stanowiącym fundament wiary i wprowadzenie do wspólnoty Kościoła. Dla podopiecznych ośrodka ta uroczystość była momentem pełnym duchowego znaczenia i radości. Maluchy były otoczone miłością swoich mam, chrzestnych – wolontariuszy oraz całej wspólnoty, która modliła się w ich intencji.

Jesteśmy wdzięczne, że możemy być świadkami tych pięknych chwil i towarzyszyć naszym podopiecznym w tak ważnym etapie życia. Modlimy się, aby każde ochrzczone dziecko wzrastało w zdrowiu, miłości i wierze, mając zawsze przy sobie Boże błogosławieństwo i wsparcie naszej wspólnoty.

Wizyta Matki Generalnej na Filipinach

Wizyta Matki Generalnej na Filipinach

Z Indonezji Matka Generalna S.M. Sybilla 30 maja udała się na Filipiny, by tam odwiedzić nasze siostry. Pierwszy dzień wizyty przypadł na zakończenie kursu szycia dla kolejnej grupy kobiet z pobliskiej parafii. Kursy szycia dla ubogich matek, połączone z rozważaniem Słowa Bożego i zakończone certyfikatem oraz wręczeniem maszyny do szycia, to bardzo ważna pomoc ze strony naszych sióstr. Wizyta Przełożonej Generalnej w Manili będzie trwać tydzień. Polecamy Waszym modlitwom nasze siostry S.M. Agatę i S.M. Phabianę, misjonarki na Filipinach.

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

Wizyta Matki Generalnej w Indonezji

W dniach od 13 do 30 maja trwa wizyta Matki Generalnej s. Sybilli w Indonezji, gdzie od 4 miesięcy przebywają dwie nasze siostry: s. Klaudia i s. Augusta. Obecnie zadaniem sióstr jest zorientowanie się jakie możliwości rozwoju ma tutaj nasze Zgromadzenie. Obecna wizyta Matki Generalnej jest kolejnym etapem rozeznawania naszej przyszłości w Indonezji. Na miejscu razem z siostrami czekały na Przełożoną Generalną cztery dziewczęta, które chcą wstąpić do naszego Zgromadzenia. Od samego początku nasz pobyt w Indonezji wspiera ojciec Tadeusz Gruca, werbista, który udostępnia nam pomieszczenia do zamieszkania i okazuje nam wielką życzliwość we wszystkim czego potrzebujemy w nowym miejscu. W modlitwie polecajmy Bogu ten czas rozeznawania i wszystkie osoby, które pomagają nam w Indonezji.

SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

SPOTKANIA DLA ANIMATORÓW DZIECI MARYI I NIE TYLKO

Cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że w mijającym powoli roku szkolnym 2023/2024 udało się powrócić do bardzo dawnej tradycji spotkań Maryjnych w Katowicach.
S.M. Teresa Fatyga odpowiedziała na prośby kilku dziewcząt i wraz z nimi animuje miesięczne spotkania biblijno-modlitewne. Wzrastająca powoli liczba uczestników pokazuje otwarcie młodych ludzi na Pana Boga i pragnienie własnej formacji w wierze i we wspólnocie. W naszym domu zakonnym w Katowicach chcemy dawać młodym ludziom przestrzeń do wzrastania.

Temat naszego ostatniego w tym roku szkolnym skupienia brzmi: Matko, Która nas znasz…
Chcemy podziękować Maryi, że pod Jej Łaskawym Spojrzeniem, słuchając Jej Serca, przeżyliśmy wiele cudownych chwil, poznaliśmy nowych ludzi, rozważaliśmy Boże Słowo, które żywe i skuteczne dotykało naszych serc i przynosiło uzdrowienie. Maryja zawsze najprościej i najszybciej prowadzi do Jezusa. Dlatego właśnie z Nią, Która nas zna jak nikt inny, przechodziliśmy kolejne dni naszego życia. I patrząc na Nią, uczyliśmy się jak żyć Bogiem i w Bogu. To najważniejsze, co mogliśmy zrobić dla siebie i innych.
Razem z Maryją uwielbiamy Jezusa za ten czas naszej formacji.

Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Pielgrzymka dzieci do s. Dulcissimy

Dnia 6 maja z pielgrzymką do służebnicy Bożej siostry Dulcissimy przyjechały dzieci z Marklowic, które poraz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca. Dzieci pod opieką rodziców uczestniczyły we mszy świętej w naszej kaplicy, którą sprawował ich proboszcz ks. Jacek Moroń.
Ksiądz w homilii nawiązał do dnia I Komunii św. Helenki Hoffmann i zachęcał dzieci, by tak jak to robiła Helenka zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem. Na prośbę proboszcz opowiedziałam naszym pielgrzymom kilka świadectw mówiących o otrzymanych łaskach wyproszonych za wstawiennictwem siostry Dulcissimy.
Po mszy świętej zwiedziliśmy izbę pamięci, pomodliliśmy się przy grobie naszej siostry. Pamiątkowe zdjęcia i mini piknik w naszym ogrodzie klasztornym dopełniły czas naszym pielgrzymom.
Niech służebnica Boża siostra Dulcissima pomaga i prowadzi wszystkie dzieci do Serca Jezusa.

S. Małgorzata Cur

Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa

Spotkania od Słowa do słowa… czyli herbatka w klasztorze to spotkania dedykowane kobietom, które odbywają się w branickim klasztorze pod patronatem sł. Bożego ks.Jana Schneidera – naszego Ojca Założyciela na większą cześć i chwałę Maryi Niepokalanej.

Sobotnie popołudnie spotkania od Słowa do słowa… rozpoczyna się adoracją i słuchaniem historii kolejnej bohaterki Biblijnej. W czasie modlitwy można zatrzymać się też nad różnymi aspektami swojego życia, w czym pomagają przygotowane „notatniki” z poszczególnymi pytaniami.

Po spotkaniu z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie i w Słowie jest czas na podzielenie się tym spotkaniem, szczególnie tym, co Pan Jezus dał poznać, odkryć w Słowie, co nas zatrzymało, poruszyło, albo czego jeszcze nie rozumiemy. Świadectwa kobiet niejednokrotnie poruszają dogłębnie…, umacniając wzajemnie wiarę. Nasze ludzkie historie tak często są wpisane w Biblie, tam możemy znaleźć odpowiedzi i podpowiedzi do naszego codziennego życia. Słowo Boże jest Żywe i staje się, gdy je czytamy!

Od Słowa Bożego przechodzimy do spotkania ze sobą do słowa pisanego małą literą, właśnie przy herbatce możemy porozmawiać ze sobą, tak po prostu się spotkać i pobyć razem. I piękne jest to, że na przestrzeni czasu naszych spotkań, tworzą się piękne relacje i więzi, które nie kończą się wraz z wyjściem z klasztoru, ale trwają i stajemy się przez to dla siebie towarzyszkami w naszych codziennych sprawach i wydarzeniach, tak często trudnych, w których potrzebujemy wsparcia, wysłuchania, pomocy i wzajemnej modlitwy za siebie .

Na ostatnim spotkaniu Rachela i Lea uczyły nas przeglądać się w oczach Boga Ojca, w Nim odnajdywać poczucie swojej wartości i piękna.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

S. M. Agnieszka Plasło