Monthly Archives: listopad 2021

AKTUALNOŚCI

Nowenna – 8 tydzień

Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Ten refren dzisiejszego psalmu responsoryjnego zaśpiewać mógł Sługa Boży ksiądz Jan Schneider patrząc jak rozwijało się dzieło przez niego zapoczątkowane. Po wydrukowaniu w prasie katolickiej apelu Wołanie o pomoc głosiło ...
AKTUALNOŚCI

60 lat służby Bogu i ludziom

Siostra Rosa, 26 listopada świętowała w Berlinie Kreuzberg swój jubileusz 60-lecia życia zakonnego. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie było wielu gości, za to sama uroczystość była bardzo głęboka i podniosła. Ostra Rosa większość swojego ...
AKTUALNOŚCI

Przed tronem Maryi

W niedzielę, 21 listopada, odbyła się kolejna pielgrzymka sióstr Maryi Niepokalanej do Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie. Tradycja tego pielgrzymowania sięga początków Zgromadzenia. W czasie, gdy młoda, mała wspólnota zaczęła się formować, wyszło zarządzenie ...
AKTUALNOŚCI

Piękny język

Chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami z podróży podczas sezonu epidemicznego! Po tym ogromnym kryzysie Covid-19 wszystko na świecie zostało dotknięte; społecznie, ekonomicznie i religijnie całkowicie zmieniło się w kwestii oddawania czci Bogu. Tak więc w ...
DUCHOWOŚĆ

Jedność podarowana jako prezent

Wspomnienia z niemieckiej historii Czy jeszcze pamiętasz? Okupacje niemieckich ambasad w Pradze i Warszawie w 1989 r., otwarcie granicy między Austrią a Węgrami, poniedziałkowe demonstracje w Lipsku i innych miejscach, pierwsze otwarcie muru 9 listopada ...
POZYTYWNE IMPULSY

Pewne rzeczy zostają, a inne przemijają

Pewne rzeczy zostają, a inne przemijają. Im bardziej wybieramy to, co zostaje, tym bardziej jesteśmy stabilni, a im bardziej wybieramy to, co przemija, tym bardziej jesteśmy niestabilni i w zagubieniu. Ale wybór należy do nas. ...
AKTUALNOŚCI

Nowenna – 7 tydzień

Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Tymi Słowami Dobrej Nowiny przejął się referent policji wrocławskiej, Pan Uhden, gorliwy katolik. Kiedy biskup Henryk Förster był proboszczem parafii w Kamiennej Górze, pracownik policji pełnił ...
AKTUALNOŚCIFORUM

BÓG NAM TO UCZYNIŁ!

To było w dniu 12/06/2017 o godzinie 22:00, kiedy ciężarówka przewożąca piasek na budowę naszej Szkoły Podstawowej im. Jana Schneidera w Mwanga uczestniczyła w poważnym wypadku drogowym. Wewnątrz ciężarówki był kierowca i młody mężczyzna o ...
AKTUALNOŚCI

Nowenna – tydzień szósty

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa: Gorliwość o dom Twój pochłania mnie. Sługa Boży ks. Jan Schneider został przez biskupa Henryka Förstera ustanowiony administratorem parafii św. Macieja we Wrocławiu w dniu 3 kwietnia 1854 roku. Nazwa ...
AKTUALNOŚCIFORUM

Dom Maryi

Dom  Maryi Jest to miejsce, przestrzeń, rzeczywistość, w której kobiety mogą umacniać się w wierze, budować więzi miedzy sobą, dzielić się swoim doświadczeniem, wspierać. W lipcu tego roku uczestniczyłam w letnich rekolekcjach dla kobiet, organizowanych ...