Coś jest tak oczywiste dla nas, a nam się wydaje, że jest oczywiste dla wszystkich innych. I to wprowadza nas w konflikt z innymi. Dlaczego to nie jest oczywiste dla innych? To jest niewłaściwe pytanie. Właściwe pytanie powinno brzmieć: „czy dla innych jest oczywiste to, co jest oczywiste dla mnie”? To również prowadzi do przeciwnej sytuacji; „dla mnie to nie jest oczywiste” nie oznacza, że nie jest to również oczywiste dla innych. Zamiast więc popadać w konflikt, spróbujmy go inteligentnie rozwiązać. W pierwszym przypadku miejmy pokorę i cierpliwość, by wyjaśniać, a w drugim – miejmy to samo, by pytać.

Don Giorgio