CHLEB POWSZEDNI

Wtorek, 31 października

Wtorek 30 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 8:18-25
„Ale stworzenie wciąż zachowuje nadzieję na wyzwolenie, podobnie jak my, z niewoli dekadencji, aby cieszyć się tą samą wolnością i chwałą, co dzieci Boże”. Nadzieja wyzwolenia jest tym, na co czeka całe stworzenie. Na wyzwolenie, by cieszyć się tą samą wolnością i chwałą, co dzieci Boże. To jest odkupienie, które Jezus Chrystus zdobył dla nas. Nie cieszymy się naszą wolnością, ponieważ jesteśmy w niewoli grzechu i samolubstwa. Nasza wolność jest ograniczana przez nasze złe wybory. Z tego stanu potrzebujemy wyzwolenia przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Wiara w wyzwolenie dokonane przez Jezusa Chrystusa jest naszą nadzieją. To wyzwolenie daje nam wolność cieszenia się radością bycia dziećmi Bożymi. Ten odkupieńczy akt Jezusa Chrystusa jest aktywny w naszym życiu poprzez działanie sakramentów. Łaska sakramentów daje nam wolność i chwałę dzieci Bożych. Zastanówmy się: Czy cieszę się wolnością i chwałą dzieci Bożych dzięki mojemu życiu sakramentalnemu?

Share: