Święty Hieronim, kapłan, doktor Kościoła
Sobota 25. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 Tymoteusza 3:14-17
Obchodząc święto św. Hieronima, czytanie pomaga nam zrozumieć znaczenie Pisma Świętego w naszym życiu. „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i może być z pożytkiem używane do nauczania, do obalania błędów, do kierowania życiem ludzi i uczenia ich świętości. W ten sposób człowiek poświęcony Bogu staje się w pełni wyposażony i gotowy do każdego dobrego dzieła”. Ważne jest, aby być blisko Słowa Bożego, ponieważ zawiera ono natchnienie samego Boga. Słowo Boże uczy tego, co musimy wiedzieć w naszych relacjach. Słowo Boże pomaga nam obalać błędy egoizmu. Słowo Boże kieruje naszym życiem. Słowo Boże poucza nas, jak być świętymi. Im bardziej jesteśmy blisko Słowa Bożego, tym więcej się uczymy. W ten sposób przygotowujemy się do naszej misji. Będąc blisko Słowa Bożego, wyposażamy się w pełni i przygotowujemy do każdego dobrego dzieła. Innymi słowy, do każdego dobrego dzieła potrzebujemy wsparcia Słowa Bożego. Zastanówmy się: Czy wyposażam się w Słowo Boże, czy też troszczę się o inne przygotowania?