Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – Święto
Pierwsze czytanie – Księga Daniela 7:9-10,13-14
Dziś obchodzimy święto Archaniołów. „Wpatrywałem się w wizje nocy”. Aniołowie są odpowiedzią na ciemność nocy. Przedstawiają obecność Boga w Jego majestacie. Suwerenność, chwała i królewskość Syna Człowieczego jest rzeczywiście przedstawiana przez Archaniołów w różnych sytuacjach historii zbawienia. Ta obecność Boga jest bliska wszystkim ludom, narodom i językom. Ponieważ suwerenność jest wieczna, obecność aniołów również jest wieczna. Ilekroć potrzebujemy obecności Boga, jest ona urzeczywistniana przez aniołów. Boska interwencja lub opatrzność w naszych codziennych sprawach są aktami tych aniołów. Dziś jest dzień, aby im podziękować, aby bardziej powierzyć się ich opiece. Zastanówmy się: Czy dziękuję Archaniołom za ich obecność w moim życiu?