Święty Wincenty a Paulo, kapłan
Środa 25. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 List do Koryntian 1:26-31
„Rodzaj ludzki nie ma się czym chlubić przed Bogiem, ale was Bóg uczynił członkami Chrystusa Jezusa i przez to stał się dla nas mądrością, i cnotą, i świętością, i wolnością”. Bóg uczynił nas członkami Chrystusa Jezusa. Oznacza to, że Chrystus stał się naszą mądrością, naszą cnotą, naszą świętością i naszą wolnością. Chrystus staje się naszą mądrością, gdy możemy myśleć jak Chrystus. Chrystus staje się naszą cnotą, gdy możemy postępować jak Chrystus. Chrystus staje się naszą świętością, gdy możemy chcieć jak Chrystus. Chrystus staje się naszą wolnością, gdy możemy być wolni od strachu przed ciemnością. Dlatego jeśli ktoś chce się chlubić, musi chlubić się Panem. Ponieważ w Nim stajemy się Jego członkami. Zastanówmy się. Czy Chrystus jest moją mądrością, cnotą, świętością i wolnością?