Wtorek 25. tygodnia okresu zwykłego
Święci Kosma i Damian, męczennicy
Pierwsze czytanie – Ezdrasza 6:7-8,12,14-20
„Starszyźnie żydowskiej powiodło się z budową pod natchnieniem proroka Aggeusza i Zachariasza, syna Iddo. Ukończyli budowę zgodnie z rozkazem Boga Izraela oraz rozkazem Cyrusa i Dariusza”. Odbudowa Świątyni Jerozolimskiej jest również tematem dzisiejszego czytania. Odbudowa świątyni jest inspirowana przez proroków. Odbywa się również zgodnie z rozkazem Boga i królów. Widzimy więc, że istnieje inspiracja proroków oraz rozkaz Boga i króla. Musimy połączyć odbudowę naszego życia duchowego z natchnieniem Słowa Bożego. Ale nie tylko Słowa Bożego, ale także ziemskich realiów. Budowa świątyni obejmuje zarówno elementy boskie, jak i ludzkie. Oba te elementy są połączone przez natchnienie Słowa Bożego. Zastanówmy się: Czy udaje mi się łączyć zarówno boskie, jak i ludzkie elementy w mojej rekonstrukcji życia duchowego inspirowanej Słowem Bożym?