Wtorek 12. tygodnia czasu zwykłego
Święty Cyryl Aleksandryjski, biskup, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 13:2,5-18
W tym fragmencie widzimy coś wyjątkowego w Abramie. Był on wybrańcem. Był starszy. Lot był tylko jego bratankiem. Kiedy jednak dochodzi do sporu między sługami Abrama i Lota, Abram daje Lotowi możliwość wyboru. Nie narzuca mu wyboru. Istniała możliwość, że Lot weźmie nawadnianą ziemię. I wziął ją. Ale Abram pozostaje niewzruszony, ponieważ ufa Panu. Cała podróż Abrama jest podróżą z Bogiem. Nie ufa nawadnianej ziemi, ale Panu, który mu towarzyszy. Wolność od naszych dóbr pochodzi z naszego całkowitego zaufania Panu. Wiele razy nie jesteśmy wolni, aby pozwolić innym wybierać, ponieważ boimy się, że stracimy coś ważnego dla nas. Tym, co jest dla nas ważne, jest Pan. Zastanówmy się: Czy jestem wolny od moich dóbr z powodu mojego zaufania do Pana?