Czwartek III tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 8, 26-40
„Popatrz, tu jest trochę wody; czy coś stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?”. Słuchając przepowiadania Filipa, Etiopczyk doszedł do takiego wniosku. Nie ma nic, co mogłoby go powstrzymać przed przyjęciem chrztu. Doszedł do tego wniosku, ponieważ zrozumiał, co Jezus Chrystus zrobił dla niego. Zrozumiał, że Jezus Chrystus cierpiał za niego i go zbawił. To jest Dobra Nowina o Jezusie. To jest wniosek, do którego musimy dojść słysząc lub czytając Słowo Boże. Nie ma nic, co by nas powstrzymywało przed byciem przemienionym przez Jezusa. Nic nie powstrzymuje nas przed byciem nawróconymi przez Jezusa. Nic nie powstrzymuje nas od bycia szczęśliwymi w Jezusie. Nie ma nic, co powstrzymuje nas przed powierzeniem swojego życia Jezusowi. Zastanówmy się: Jak wiele pociechy znajduję w zbawieniu danym nam przez Jezusa Chrystusa?