Poniedziałek 4. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Józef Robotnik
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 11, 1-18
„Co Bóg uczynił czystym, nie macie prawa nazywać profanum”. Taki jest skutek wcielenia. Słowo stało się ciałem. Wcielenie podniosło stworzenie wzdłuż człowieczeństwa i zbawiło je. To jest bardzo ważne w naszej relacji do każdego bytu wokół nas. Przyrodę, stworzenie i wszystko, co nas otacza, Bóg uczynił czystym. W naszym sercu nie ma miejsca na pogardę. Musimy stworzyć dobre relacje ze wszystkim, co nas otacza. Właściwie Pan pokazał tę wizję Piotrowi, aby wskazać, że Ewangelii nie można nikomu odmówić. Bóg przyjmuje wszystkie narody i rasy. Bóg przyjmuje wszystkie języki i plemiona. Nie możemy więc gardzić żadną osobą z jakiegokolwiek powodu. Wcielenie Słowa sprawiło, że wszystko stało się częścią Słowa. Ta głęboka prawda staje się rzeczywistością w naszym życiu, gdy potrafimy objąć całą rzeczywistość, nie gardząc niczym. Jezus zbawił ludzkość i całe stworzenie. Zastanówmy się: czy gardzę kimś, kogo Jezus uratował?