Adwent jest czasem odkrywania zdolności waszego serca do niesienia dobrej nowiny ubogim, do scalania złamanych serc; do głoszenia wolności jeńcom, wolności tym, którzy są w więzieniu; do ogłoszenia roku łaski od Pana (Iz 61, 1-2, 10-11).

Adwent jest czasem odkrywania rzeczy, za które mamy dziękować Bogu (1 Tes 5, 16-14) i radowania się w swoim Bogu (Łk 1, 46-50, 53-54).

Adwent jest czasem odnalezienia naszego powołania do bycia świadkiem świadczącym o światłości i głosem światła (J 1, 6-8, 19-28).

Don Giorgio