FORUM

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa

Mimo że ten świat nic sobie nie robi z zapowiedzi o powtórnym przyjściu Chrystusa, ludzi wierzących nie może to nie obchodzić. Mamy czuwać i być gotowi. Ta gotowość polega na życiu w stanie łaski uświęcającej i wyraża się w żywej wierze, która pokazuje kierunek i daje moc.
Szczególnie w Adwencie powinniśmy się więcej modlić i wiernie trwać w oczekiwaniu. Bo jak pisze Benedykt XVI: „Żyć adwentowo znaczy żyć jako przebudzony i budzić innych”.
Błogosławimy Was i życzymy owocnego oczekiwania.

Budujemy Coś Dobrego

Share: