Przed wszystkimi dobrymi rzeczami, które osiągamy lub mamy w naszym życiu, jest łaska i opatrzność. A wszystkie dobre rzeczy są przywilejami, ponieważ wielu innych nie dostaje ich w miarę swoich możliwości, a nawet potrzeb. Tak więc w momencie, gdy rozpoznajemy coś dobrego, powinniśmy spojrzeć z wdzięcznością na wszystkie dobre twarze, które pomogły nam być tym, kim jesteśmy dzisiaj i wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, aby być tym, kim jesteśmy dzisiaj. Bądźcie pokorni i rozpoznajcie opatrzność.

Don Giorgio