Wszechobecna kultura efektywności często staje się naszym standardem oceny innych, a nawet nas samych. To, co nie jest wydajne, staje się bezwartościowe. Jest to błędna wizja życia. Bo to zawsze człowiek jest ważniejszy. Ludzka słabość jest częścią naszego ludzkiego życia. Musimy widzieć poza ludzką słabością prawdę o osobie. Tylko prawdziwe braterstwo może wyjść poza ludzką słabość, aby osiągnąć autentyczną relację między osobami.

Don Giorgio