Ciesz się z tego, co osiągnęłaś i nie niszcz tego porównywaniem się z osiągnięciami innych. Patrz na osiągnięcia innych jak na dopełnienie, a nie jak na przeciwstawienie. Bardziej jako kontynuację niż jako coś odmiennego. W tym, co zrobiłaś, zawsze będzie możliwość poprawy. Ale przestrzeń dla poprawy nie jest przestrzenią umniejszania. Zrobiłaś to, co mogłaś i zrobiłaś przestrzeń mentalną na przyjęcie nowości innych. To stawia cię w pokoju z teraźniejszością zamiast tkwić w przeszłości z niezdrowymi sentymentami rywalizacji. Nie ma sensu robić konkurencji między swoimi przeszłymi osiągnięciami a czyimiś obecnymi osiągnięciami. Zsynchronizuj swoje koncepcje z obecnymi realiami w harmonii.

Don Giorgio