Każdego roku przypominamy sobie, że poprzez proste życie siostry zakonnej Maryja objawiła się ludziom jako orędowniczka w bardzo szczególny sposób.

Same nosimy ten cudowny medalik i wierzymy, że Maryja jest przy nas zawsze i we wszystkich sprawach.

W tym roku, wdzięczne za dar Cudownego Medalika, podejmijmy modlitwę w intencji wszystkich naszych pracowników, którzy troszczą się o dobro ludzi powierzonych nam w naszych placówkach.