Święty Justyn, męczennik
Czwartek 8. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Kaznodziei 42:15-26
„Jak słońce w blasku spogląda na wszystko, tak dzieło Pana jest pełne Jego chwały”. Całe stworzenie jest pełne chwały Pana. To tylko kwestia dostrzeżenia jej naszymi oczami. Musimy otworzyć nasze oczy, aby zobaczyć chwałę Pana. Jesteśmy rozczarowani i mówimy: „Gdzie jest Bóg?”. Ponieważ nie dostrzegamy chwały Pana we wszystkich rzeczach wokół nas. Najprawdopodobniej widzimy chwałę Boga tylko w tym, co chcemy widzieć. Ale prawdą, o której mówi dzisiejsze Słowo Boże, jest to, że dzieło Pana jest pełne Jego chwały. Jest też ku temu powód. „Przez słowa Pana powstają Jego dzieła i całe stworzenie jest posłuszne Jego woli”. Wszystko jest stworzone przez Słowo Pana. Ponownie, „On nałożył porządek na wspaniałe dzieła swojej mądrości, On jest od wieków aż na wieki”. Dlatego ważne jest, aby starać się zrozumieć Jego mądrość we wszystkich rzeczach wokół nas. Dlatego Słowo Boże mówi: „Jakże godne pożądania są wszystkie Jego dzieła, jakże olśniewające dla oczu!”. Zastanówmy się: Czy dostrzegam chwałę Boga w całym stworzeniu wokół mnie?