CHLEB POWSZEDNI

Czwartek 1 grudnia

Czwartek I tygodnia Adwentu
Ewangelia – Mt 7:21,24-27
„Nie ci, którzy mówią do mnie „Panie, Panie”, wejdą do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie”. Bo ten, kto tylko woła „Panie, Panie”, trzyma Pana z daleka i idzie do Niego w razie potrzeby. Ten, kto tylko woła „Panie, Panie”, chce, aby Pan błogosławił wszystko, co czyni. Ten, kto tylko woła „Panie, Panie”, słucha tylko siebie. To, czego chce Bóg, to zupełnie inna rzecz. Bóg chce, aby Jego Słowo było wcielone w nasze życie. Chce, aby twoje życie było budowane według Jego Słowa. Chce, aby Jego Słowo stało się skałą mojego życia, na której będę budował. Jego Słowo staje się moim życiem. Wtedy rozpoznamy, że wołanie „Panie, Panie” jest powierzchowne, jeżeli Słowo Boże nie staje się rzeczywistością w moim życiu. Gdzie moje życie staje się częścią Jego Słowa. Wtedy wołanie „Panie, Panie” zostaje zastąpione przez „Tak, Tak, Panie”. Zastanówmy się: Czy Słowo Boże staje się rzeczywistością w moim życiu, czy tylko oddalam Słowo Boże, wołając tylko „Panie, Panie”?

 

Share: