Święty Wawrzyniec, diakon, męczennik – Święto
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 9:6-10
„Bóg miłuje radosnego dawcę”. Tak, ponieważ On jest radosnym dawcą. Paweł w swoim liście wyjaśnia, jak radosnym dawcą jest Bóg. „A błogosławieństwa, które Bóg może wam zesłać, nie mają granic – On zadba o to, abyście zawsze mieli wszystko, czego potrzebujecie dla siebie w każdej możliwej okoliczności, i nadal mieli coś do stracenia na wszelkiego rodzaju dobre uczynki”. Błogosławieństwa Boga nie mają granic. On zsyła nam wszystko, czego potrzebujemy w każdych możliwych okolicznościach. Dwa ważne słowa w tym zdaniu to „wszystko, czego potrzebujemy” i „w każdych możliwych okolicznościach”. Nie tylko, ale także nie ma ograniczeń. Jak piękny jest Bóg jako dawca. Paweł wyjaśnia również, dlaczego daje. Zapewnia nam nasiona, których potrzebujemy, to znaczy całą łaskę, której potrzebujemy. Musimy jednak zasiać ziarno, które Bóg nam daje, aby wydało plon. Musimy siać łaskę, którą Bóg daje, aby produkować dobre uczynki. Dawaj z radością łaskę, którą daje ci Bóg i spraw, aby żniwo twoich dobrych uczynków było większe. Zastanówmy się: Czy jestem radosnym dawcą?